Saco och Sulf: Elitforskare tvingas ut ur landet

Sverige ska vara ett attraktivt land för utländska forskare. Våra företag och lärosäten är beroende av de skarpaste hjärnorna för att generera lösningar som tryggar jobb och tillväxt.

Publicerad: Fredag 13 jan 2017

Senast uppdaterad: Måndag 16 jan 2017

Nyckelord:
Utbildning & forskning

Men forskare och doktorander från länder utanför EU/EES löper stor risk att fastna i Migrationsverkets handläggningsköer. De tvingas då välja mellan att lämna Sverige i förtid eller stanna kvar och arbeta helt utan socialt skyddsnät.

Situationen är ohållbar och drabbar individerna och deras familjer hårt, men också Sveriges konkurrenskraft.

Problemet blir allt vanligare. Våra organisationer har i dagsläget kontakt med flera personer som vittnar om att de befinner sig i ett byråkratiskt limbo. För trots att de sökt nya arbetstillstånd i god tid har Migrationsverkets hantering dragit ut på tiden.

Det betyder att de utländska forskarna och doktoranderna förlorar samtliga sociala förmåner som barnbidrag, sjukpenning och föräldrapenning trots att de betalar skatt i Sverige. Arbetsgivaren kan inte heller låta dem åka utomlands på tjänsteresa eftersom de kan nekas att återvända till Sverige utan giltigt arbetstillstånd.

Vi uppmanar därför regeringen att omgående genomföra tre åtgärder:

  1. Ge Migrationsverket öronmärkta resurser för att korta handläggningstiderna för de som redan är i landet och söker nytt uppehållstillstånd.
  2. Se över socialförsäkringslagen så att den som ansökt om nytt uppehålls- och arbetstillstånd i tid, och som under väntetiden arbetar eller har rätt att arbeta i Sverige, inte blir av med sina förmåner.
  3. Ge doktorander uppehållstillstånd i mer än ett år i taget. De är här för att bedriva forskarutbildning under minst fyra år och det finns ingen anledning att de inte ska få tillstånd för hela perioden. Förändringen kan ske utan lagändring och skulle minska arbetsbelastningen på Migrationsverket samt underlätta för individerna.

Det framställs ibland som att världens talanger står i kö för att flytta till Sverige. Så är det inte. Vi är ett avlägset land med ett litet språk och kargt klimat. Vi har därtill en marginalskatt som är bland de högsta i världen och byråkratiskt krångel bidrar knappast till att öka vårt anseende bland toppforskare utanför EU.

Situationen måste förändras och det är bråttom. Vi har inte råd att stänga dörren till eftertraktad kompetens.

Göran Arrius, ordförande, Saco
Mats Ericson, förbundsordförande Sulf (Sveriges universitetslärare och forskare)

Debattartikel införd på di.se den 13 januari 2017

Kontaktpersoner

Göran Arrius, Ordförande
goran.arrius@saco.se

08-613 48 10