Underlätta studievalet - Saco lanserar nytt verktyg

Då regeringen konsekvent väljer att ignorera ­frågan ­lanserar vi ett verktyg som gör det lättare att ­välja ­utbildning efter kvalitet, skriver företrädare för Saco.

Publicerad: Tisdag 28 mar 2017

Senast uppdaterad: Tisdag 28 mar 2017

Nyckelord:
Studieval,
Utbildning & forskning

Att välja högskoleutbildning är svårt. Marknadsföringen från konkurrerande lärosäten är massiv och inga utbildningar ser ut att vara sämre än andra. Det saknas alltså inte information, snarare tvärtom.

Problemet är att det är så krångligt att skilja ut vad som är relevant att det krävs en akademisk examen.

Det leder till att många blivande studenter blir beroende av råd från familj och vänner. Barn till akademiker har då ett stort försprång och bristen på tillförlitlig och jämförbar information drabbar framför allt ungdomar från studieovana hem. Regeringen väljer dock att titta åt andra hållet.

En högskoleutbildning är en av livets viktigaste investeringar. För Saco är det självklart att studenter som lägger mellan tre och fem år av sina liv i högskolan har rätt att kunna göra välinformerade utbildningsval. Men då krävs en utökad studie- och yrkesvägledning och jämförbar information om alternativen.

Trots att det skulle gynna högskolan som helhet är många lärosäten skeptiska till att erbjuda jämförbar statistik och relevant fakta om hur utbildningarna används.

Högskolans intäkter stavas nämligen studenter. Ju fler som antas på en utbildning, desto mer pengar får lärosätet. Och eftersom studenterna är lärosätenas inkomstkälla vill de inte ge information som skulle kunna minska söktrycket på utbildningarna. Men om lärosätena inte kan berätta hur en utbildning används på arbetsmarknaden, hur kan de då veta hur den ska utformas och dimensioneras?

I år implementeras ett nytt sy­stem för kvalitetssäkring av högre utbildning.

Universitetskanslersämbetet, UKÄ, som ansvarar för kvalitetssäkringen anser inte att systemet ska anpassas för att möjliggöra jämförelser av utbildningskvalitet.

De har i stället föreslagit ett självständigt informationsuppdrag.

Vi delar UKÄ:s uppfattning och har flera gånger fört fram detta till regeringen. Ett separat informationsuppdrag kan ge mer allsidig information än vad som annars hade varit möjligt. Det är positivt eftersom studenter är intresserade av olika saker och värdesätter olika aspekter av sin utbildning.

Vi har gjort vårt bästa för att bidra med konstruktiva lösningar och bland annat pekat på hur Nederländerna, Storbritannien och våra nordiska grannländer Norge och Danmark har valt att skapa offentliga webbplatser med jämförbar statistik. Hittills har vi talat för döva öron och känner oss nu tvungna att ta saken i egna händer.

Saco lanserar därför ett digitalt verktyg som ska göra det lättare att få relevanta fakta om högskoleutbildningars innehåll, kvalitet och användbarhet på arbetsmarknaden.

Det är ingen hållbar lösning på sikt, men bristerna i dagens system hamnar i blixtbelysning.

Förhoppningsvis kan vi hjälpa några blivande studenter att göra medvetna och välinformerade studieval, i väntan på att regering, högskolor och ansvariga myndigheter tar sitt ansvar.

Utbildning är en investering för livet. Sveriges studenter ska inte behöva köpa grisen i säcken.

Göran Arrius, ordförande Saco
Malin Påhls, ordförande Saco studentråd

Debattartikel införd i Upsala Nya Tidning 28 mars 2017

Kontaktpersoner

Göran Arrius, Ordförande
goran.arrius@saco.se

08-613 48 10