Brist på vägledare i skolan måste åtgärdas

Om Sverige ska klara av de utmaningar utbildningssystemet och arbetsmarknaden står inför måste det finnas god tillgång till studie- och yrkesvägledning av hög kvalitet. Den nya regeringen måste inse allvaret och att det behöver göras rejäla satsningar på yrkesgruppen, skriver Åsa Fahlén, Lärarnas Riksförbund, och Göran Arrius, Saco.

Publicerad: Måndag 28 jan 2019

Senast uppdaterad: Måndag 28 jan 2019

Nyckelord:
Utbildning & forskning

Sverige står inför en stor brist på utbildade studie- och yrkesvägledare. Samtidigt visar en undersökning att nästan varannan vägledare har övervägt att lämna yrket. Det duger inte att tusentals elever och studerande blir utan hjälp när de ska göra avgörande studie- och yrkesval som har stora konsekvenser för deras framtid. Vi förväntar oss att Anna Ekström som ansvarig utbildningsminister erkänner vägledarnas betydelse och gör rejäla satsningar på denna viktiga yrkesgrupp.

Lärarbristen har länge stått i fokus i skoldebatten. Men det är få som uppmärksammar att det också råder brist på utbildade studie- och yrkesvägledare. Om inget görs kommer situationen förvärras kommande år. Det framgår bland annat i Sacos senaste prognos Framtidsutsikter och av Skolverkets behörighetsstatistik.

Samtidigt är behovet av studie- och yrkesvägledning större än någonsin. Allt fler behöver i dag hjälp att orientera sig i det alltmer komplexa utbildnings- och arbetsmarknadsutbudet. Det kan handla om när individer gör sitt första utbildningsval eller när man senare i livet behöver göra en omställning. Studier har också visat att vägledning är extra viktigt för elever från icke-akademiska hem. Felval kan straffa sig hårt, till exempel i form av arbetslöshet eller låg livslön. Sverige har inte råd med hög arbetslöshet, samtidigt som arbetsmarknaden har ett skriande behov av arbetskraft. Brist på vägledning kan få allvarliga konsekvenser för jobb och tillväxt i hela landet.

Lärarnas Riksförbunds nya undersökning bland landets studie- och yrkesvägledare visar att bristen på karriär- och utvecklingsmöjligheter utgör ett allvarligt problem. Hela 83 procent av de tillfrågade anser att karriärmöjligheterna måste bli bättre och nästan hälften anser att de saknas helt. Ett särskilt alarmerande resultat är att nästan varannan vägledare har övervägt att lämna skolan på grund av dåliga utvecklingsmöjligheter. Vi vet också sedan tidigare att vägledare ofta har en tuff arbetssituation, med ansvar för många individer. Samtidigt är utbildade studie- och yrkesvägledare den enda yrkesgrupp som har en gedigen utbildning i vägledningssamtal i kombination med breda och djupa kunskaper om utbildning och arbetsmarknad. Denna expertis måste få odlas och premieras genom hela yrkeslivet.

Saco och Lärarnas Riksförbund anser att bland annat följande åtgärder krävs för att göra det mer attraktivt att arbeta som studie- och yrkesvägledare:

 • Inför ett nationellt reglerat system för fortbildning och karriärmöjligheter
  Staten måste skapa bättre förutsättningar för professionsutveckling för studie- och yrkesvägledare i skolan genom att införa ett nationellt reglerat system för fortbildning och karriärmöjligheter. Systemet bör innehålla möjligheter till kontinuerlig fortbildning i kombination med att vägledare kan uppnå olika karriärsteg. Även utbildade vägledare som arbetar i verksamheter utanför skolväsendet måste erbjudas bättre karriärmöjligheter av arbetsgivarna.
 • Bättre arbetsmiljö och hållbara tjänster
  Studie- och yrkesvägledare måste få hållbara tjänster med begränsat antal arbetsplatser och arbetsområden. Ett riktmärke för hur många elever en studie- och yrkesvägledare i skolan som mest ska behöva ansvara för bör införas.
 • Inför hårdare krav för att få arbeta som studie- och yrkesvägledare
  För att säkra kvaliteten i vägledningen är det viktigt att alla studie- och yrkesvägledare har den utbildning som krävs. Det bidrar också till en ökad likvärdighet. Vi anser därför att endast personer med studie- och yrkesvägledarexamen ska få tillsvidareanställas i skolan och i andra verksamheter där studie- och yrkesvägledning bedrivs.
 • Utbilda fler studie- och yrkesvägledare
  För att komma till rätta med bristen på examinerade studie- och yrkesvägledare behöver utbildningen byggas ut med fler utbildningsplatser. Det förutsätter dock att man tillför tillräckliga resurser så att en utbyggnad inte sker på bekostnad av kvaliteten.

Om Sverige ska klara av de utmaningar utbildningssystemet och arbetsmarknaden står inför måste det finnas god tillgång till studie- och yrkesvägledning av hög kvalitet. Att satsa på vägledarna är därför en avgörande samhällsinvestering som vi inte har råd att avstå från. Vi förutsätter att utredningen En utvecklad studie- och yrkesvägledning som lämnar sitt slutbetänkande inom kort lämnar skarpa förslag för att uppnå detta. Den nya regeringen måste inse allvaret och att det behöver göras rejäla satsningar på yrkesgruppen.

Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund
Göran Arrius, ordförande Saco

Debattartikel införd på svd.se den 28 januari 2019.

Kontaktpersoner

Göran Arrius, Ordförande
goran.arrius@saco.se

08-613 48 10

Åsa Fahlén, Ledamot i Sacos styrelse
asa.fahlen@sverigeslarare.se