Historiskt krisläge kräver ny arbetsmarknadspolitik

Ingen vet fullt ut hur allvarligt Coronaviruset kommer att slå mot det svenska samhället. Vi vet dock att många förlorar sina jobb på kort tid. Politikens fokus måste därför vara att skapa mesta möjliga trygghet på arbetsmarknaden. En omprövning av januariöverenskommelsen i de delar som rör arbetsmarknaden är nödvändig, skriver Sacos ordförande Göran Arrius.

Publicerad: Måndag 30 mar 2020

Senast uppdaterad: Måndag 30 mar 2020

Nyckelord:
Saco om LAS,
Arbetsmarknad

I det historiska krisläge som vi nu befinner oss kan vi alla vara tacksamma för den svenska modellen. Tack vare parternas lösningsfokus har korttidsavtal snabbt kommit på plats. Det är också avgörande att det finns en arbetsrätt som skapar trygghet för arbetstagarna. Den behövs som en grund, samtidigt som hela 90 procent av arbetstagarna omfattas av kollektivavtal. Omställningsavtalen ger snabbt stöd som behövs under detta extrema läge.

Efter drygt tio års högkonjunktur är vi nu på väg in i en ny och chockartad arbetsmarknadssituation. Den kommer att präglas av helt andra problem än de som pekades ut i januariöverenskommelsen. Varsel och permitteringar ökar i stor omfattning för varje dag. Det slår brett i alla branscher och sektorer och drabbar människor oavsett utbildningsbakgrund.

Att i detta läge genomföra en förändring av lagen om anställningsskydd (LAS) som syftar till att öka rörligheten på arbetsmarknaden genom att underlätta för arbetsgivare att säga upp anställda kan ytterligare fördjupa lågkonjunkturen. Det skulle i det närmaste vara oansvarigt.

Även de drastiska förändringarna av Arbetsförmedlingen måste ifrågasättas. Mer än någonsin behövs tydlig struktur i hela landet för arbetsmarknadsinsatser. En av Arbetsförmedlingens styrkor är dess kunskaper om den regionala arbetsmarknadens funktionssätt och hur en ekonomisk kris slår på regionen.  

Arbetsmarknadens parter behöver nu fokusera på att säkra produktion och sysselsättning samt omställning. Det skulle vara helt förödande att nu införa nya spelregler i las. En oprövad lagstiftning kan inte ge den stabilitet på arbetsmarknaden, som dagens regler ger.

De som drabbas av permitteringar, varsel och arbetslöshet måste ha en tryggad inkomst så att de kan bibehålla en rimlig konsumtionsnivå. Fortsatta stödåtgärder är nödvändiga både till stora och små företag samt egenföretagare för att hålla uppe produktionen.

Fler behöver också snabbt omfattas av a-kassa. Att förlora jobbet och bli hänvisad till socialtjänsten som enda försörjningslösning är just nu orimligt. Utbildning är en annan viktig kugge. Satsningar på sommarkurser, distansutbildningar och korta kurser på universitet och högskolor samt yrkeshögskola måste ske.

Saco vill se följande åtgärder:

  • Stoppa förändringar i anställningstryggheten. Lägg ned las-utredningen som har i uppdrag att öka rörligheten på arbetsmarknaden.
  • A-kassa. Arbetslinjen är fortsatt central men medlemskap i a-kassan ska kunna generera ersättning även vid kortare period av arbete. Förläng tillfälligt ersättningsperioden med maxbeloppet till 150 dagar och höj taket i a-kassan för att stärka inkomstbortfallsprincipen och öka köpkraften.
  • Utbildning. Öka utbudet av kurser i yrkeshögskolan för att bistå branscher med akuta omställnings-och vidareutbildningsbehov. Det gäller både på nuvarande utbildningar och korta utbildningar. Möjliggöra fler utbildningar som till exempel sommarkurser, distansutbildningar och korta kurser på universitet och högskolor.

Sverige har goda förutsättningar att klara denna dramatiska arbetsmarknadsförändring. Regeringen och samarbetspartierna måste dock ompröva beslut som fattades i en annan tid.

Göran Arrius
Ordförande Saco

Debattartikel införd i Dagens Samhälle 30 mars 2020.

Kontaktpersoner

Göran Arrius, Ordförande
goran.arrius@saco.se

08-613 48 10