Akademisk kompetens viktig faktor för tillväxt

Nya företag som startas upp och leds av akademiker i Sverige finns ofta i dynamiska tillväxtbranscher. Akademikerföretagen har samma chanser för överlevnad och sysselsättningstillväxt som övriga, men en något snabbare exporttillväxt. Skillnader finns beroende på utbildning och kön. Det visar en studie som Saco tillsammans med akademikerorganisationerna i Norge och Danmark tagit initiativ till.

Publicerad: Fredag 15 jun 2012

Nyckelord:
Företagande

Den svenska delen av studien visar att företag som leds av akademiker ofta verkar med kunskapsintensiva tjänster i dynamiska tillväxtbranscher.

"Drygt hälften av alla nya akademikerledda företag i Sverige erbjuder olika typer av företagstjänster. Många som startar eget arbetar som konsulter, vilket är föga förvånande med tanke på den spetskompetens som många akademiker utvecklar", säger docent Jonas Gabrielsson.

För att få ännu bättre fart på nyföretagandet krävs enligt studien mer kvalificerad information om företagandets villkor samt större tillgång till riskvilligt kapital.

"Det finns uppenbarligen ett behov av alternativa finansieringsmöjligheter för att stödja tillväxt bland kunskapsintensiva företag", säger Sacos ordförande Göran Arrius.

Jämförelsen mellan de nordiska länderna visar på skillnader i villkoren för nyföretagande mellan Sverige, Norge och Danmark. I Sverige och Norge är det vanligt att kombinera en anställning med företagande. I Danmark gör regelverket att det knappast förekommer alls. Gemensamt är dock att kvinnliga akademiker blir tillväxtföretagare i mycket mindre utsträckning än män.

"Saco vill inspirera akademiker till entreprenörskap. Med den här studien har vi kartlagt förutsättningarna och identifierat olika drivkrafter och hinder ", säger Göran Arrius.

Frågor

Jonas Gabrielsson, docent i företagsekonomi vid CIRCLE, Lunds Universitet, 070-995 64 47
Göran Arrius, ordförande Saco, 070-649 16 62
Anna Kopparberg, projektledare Saco, 070-456 60 44
Anders Jonsson, presschef Saco, 070-349 35 72