ILO allt för splittrat för att åtgärda ungdomsarbetslösheten

FN-organet för arbetsmarknadsfrågor (ILO) är enigt om att ungdomsarbetslösheten är ett av vår tids största gissel. Problemet är globalt men tyvärr är parterna allt för oeniga om vilka åtgärder som måste vidtas.

Publicerad: Fredag 15 jun 2012

Nyckelord:
Arbetsmarknad

När ILO-konferens under torsdagen avslutade sitt arbete i Genéve hade man inte lyckats ta några märkbara steg för att bidra till att minska ungdomsarbetslösheten.

En kommitté inom ILO har under en tid arbetat med att ta fram förslag på lösningar men när nu slutsatserna presenteras visar det sig att olika politiska, ideologiska och maktmässiga utgångspunkter har förhindrat ILO från att enas om konkreta förslag.

Den fackliga gruppen inom ILO har pekat på behovet av finanspolitiska satsningar för att öka efterfrågan på arbetskraft och ge fler unga möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden. De fackliga representanterna vill också hejda ökningen av tillfälliga och andra atypiska anställningar. Dessa försvårar en etablering på arbetsmarknaden och är anställningsformer som vanligtvis är hänvisade till ungdomar.

Arbetsgivarna har föreslagit metoder som kräver ett försvagat anställningsskydd och har därför kritiserats av de fackliga organisationerna. Regeringarna har å sin sida inte velat peka på några särskilda strategier utan har istället hänvisat till det som hittills har gjorts.

Kontaktpersoner:

Keth Thapper LO, 070-315 25 75
Mats Essemyr TCO, 070-582 9226
Eva Oscarsson Saco, 0730-72 37 49