Skärp kraven för all forskning

Det är utmärkt att utbildningsminister Jan Björklund vill vässa spetsen på den svenska forskningen. Mer oroväckande är att han inte med ett ord nämner hur alla statliga forskningsanslag ska kvalitetssäkras.

Publicerad: Torsdag 30 aug 2012

Nyckelord:
Utbildning & forskning

Det säger Sacos ordförande Göran Arrius sedan Jan Björklund på DN-Debatt lyft på täcket för regeringens kommande budget och forskningsproposition.

- Det handlar inte bara om att höja forskningsanslagen. Minst lika viktigt är använda pengarna effektivt. Därför bör regeringen strama upp kraven för allt som betecknas som forskningsmedel. Det är bara att hoppas att det är med när forskningspropositionen till slut presenteras, säger Göran Arrius.

2011 gick ungefär 16 procent av de statliga forskningsresurserna , 4,8 miljarder, till olika myndigheters FoU-verksamhet. Det motsvarade ungefär en tredjedel av det som gick direkt till universiteten, och var något större än det som Vetenskapsrådet fick. Medlen till myndigheterna fördelas ofta utifrån ganska godtyckliga och svårgenomträngliga kriterier. Det är svårt att se hur den vetenskapliga kvaliteten garanteras.

- Jag hoppas att Jan Björklund gör något åt detta i sitt slutgiltiga förslag. En förordning som reglerar hur fördelningen till myndigheterna ska gå till vore på sin plats.

- Även de här pengarna bör fördelas efter utlysning och i öppen konkurrens. Vem som ska få anslagen bör avgöras av meriterade vetenskapsmän. Vetenskapsrådet skulle kunna fungera som tillsynsmyndighet, säger Göran Arrius.

Frågor

Göran Arrius, ordförande Saco, 070-649 16 62
Anders Jonsson, presschef Saco, 070-349 35 72

Kontaktpersoner

Göran Arrius, Ordförande
goran.arrius@saco.se

08-613 48 10