Bra att finansministern vaknat om skatteplanering

Det är utmärkt att finansminister Anders Borg säger att han vill stoppa möjligheten till skatteplanering med fåmansbolag. Saco har under lång tid i olika sammanhang pekat på att de s.k. 3:12-reglerna har blivit alldeles för generösa, vilket undergräver skattesystemets legitimitet. Synd bara att finansministern tycks inställd på att fortsätta att lappa och laga i skattesystemet. Det kan vara nödvändigt akut, men långsiktigt behövs ett samlat grepp.

Publicerad: Måndag 11 feb 2013

Nyckelord:
Samhällsekonomi,
Skatter

Det säger Sacos ordförande Göran Arrius efter Anders Borgs besked i morgonekot om att regeringen i höstens budgetförslag ska försöka täppa till skatteplanering där bolag startas enbart för att komma undan skatt.

Skattereglerna som kommit till för att underlätta för småföretagare att expandera och skapa fler jobb har blivit alldeles för generösa. Det har nu även expertgruppen i offentlig ekonomi, ESO, som sorterar under finansdepartementet, konstaterat i en rapport. Fåmansföretagare kan ganska lätt omvandla arbetsinkomster till utdelning av vinst istället och på så sätt sänka skatten radikalt.

Anders Borg säger att regeringen får följa de skatteupplägg som görs på marknaden och försöka sätta stopp för dem vartefter de dyker upp. En fortsatt god marknad för kreativa skattekonsulter alltså.

- Så måste man säkert arbeta på kort sikt. Men på lång sikt vore det bättre om regeringen lät den här beskattningen ingå i en stor skatteöversyn för att åstadkomma ett robust system som inte ger möjlighet till skatteplanering, säger Göran Arrius.

- Den långsiktiga lösningen är inte att lappa och laga, utan att istället göra en rejäl översyn för att åstadkomma rimliga och lättbegripliga skattevillkor, både för företagsamma löntagare och genuina småföretagare.

Frågor:

Göran Arrius, ordförande Saco, 070-649 16 62
Anders Jonsson, presschef Saco, 070-349 35 72

Kontaktpersoner

Göran Arrius, Ordförande
goran.arrius@saco.se

08-613 48 10