Lönsamt läsa till yrke med hög lönespridning

För att en bibliotekarie inte ska förlora på sitt utbildningsval krävs det ett extra lönepåslag på en halv procent per år, utöver den ordinarie löneökningen. Och det genom hela yrkeslivet, visar nya siffror som Saco presenterar i dag.

Publicerad: Tisdag 15 okt 2013

Nyckelord:
Lön & livslön

Om din utbildning ska löna sig krävs det att du kan göra lönekarriär. Då måste lönespridningen, skillnaden mellan de som tjänar minst och mest, inom yrket vara stor, visar Sacos studie som presenteras på tisdagen.

Exempel på yrken med hög lönespridning och god lönsamhet är läkare, ekonomer och jurister. Den grupp ekonomer som tjänar mest har en lön som är tre gånger så hög som de som tjänar minst. Möjligheterna att göra karriär är alltså goda, något som bäddar för en god löneutveckling genom livet.

I den motsatta änden hittar vi kvinnodominerade yrken som bibliotekarier, arbetsterapeuter och lärare. Inom dessa yrken går du back ekonomiskt på att utbilda dig jämfört med att börja jobba direkt efter gymnasiet. Gemensamt för dessa grupper är att lönespridningen är liten.

För att en bibliotekarie inte ska förlora på sitt utbildningsval krävs ett extra lönepåslag på en halv procent per år, utöver den ordinarie löneökningen. Ska samma person dessutom få en avkastning på sin utbildning på tre procent jämfört med en gymnasieutbildad måste det extra påslaget öka till knappt en procent per år. Och det genom hela yrkeslivet, visar Sacos studie.

Hela listan över hur stort lönepåslag som krävs för olika yrken finns att ladda ner nedan.

- Vill du få en god löneutveckling genom livet, en bra livslön, måste du kunna göra karriär. Allt för många akademiker förlorar i dag ekonomiskt på att utbilda sig och i de yrkena måste lönespridningen öka, säger Sacos ordförande Göran Arrius.

Uppgifterna är hämtade ur Sacos antologi "Lönespridning" som ges ut av SNS Förlag. I boken tas ett helhetsgrepp på begreppet lönespridning. Vad är det? Hur mäts det? Vad mäts och inte minst var och när mäts det? Hur ser ekonomer respektive psykologer på lön och lönespridning? Hur har lönespridningen i Sverige förändrats sedan slutet av 1990-talet och finns det något samband mellan lönespridning och könslönegapet?

Beställ ditt exemplar av boken här.

Lista över hur stort extra lönepåslag som krävs inom olika utbildningsinriktningar för att du inte ska förlora ekonomiskt ditt utbildningsval.

Livslöner för olika utbildningar - interaktiva visualiseringar.

Frågor:
Göran Arrius, ordförande Saco: 0706-49 16 62
Lena Granqvist, T.f. samhällspolitisk chef och redaktör för "Lönespridning": 0707-47 02 28
Thomas Jartsell, pressekreterare: 0709-18 64 31

Kontaktpersoner

Göran Arrius, Ordförande
goran.arrius@saco.se

08-613 48 10

Lena Granqvist, Samhällspolitisk chef, ekonom
lena.granqvist@saco.se

08-613 48 64