Bra satsningar – dåliga skattehöjningar

Det är utmärkt att den nya regeringen satsar mer på att förbättra vården och skolan. Det är också bra med fler högskoleplatser förutsatt att kvaliteten inte blir lidande. Men att delvis betala med höjda skatter på arbete är galet. Jag hoppas att politikerna kan samla sig till en stor skatteöversyn när väl retoriken i valrörelsen och budgetbehandlingen dämpas. Det säger Sacos ordförande Göran Arrius efter att regeringen presenterat sin budget.

Publicerad: Torsdag 23 okt 2014

Nyckelord:
Samhällsekonomi,
Skatter

Saco har liksom de flesta remissinstanser tydligt markerat mot förslaget att höja inkomstskatten för inkomster över 50 000 kronor och att skiktgränsen för statlig skatt inte ska höjas i takt med löneökningarna. Det kommer att leda till högre marginalskatter, att många får behålla mindre av en löneökning.

-Det är fel väg att gå. Utbildning måste löna sig om Sverige i längden ska hävda sig i den internationella konkurrensen. Vi har redan en hög beskattning av arbete internationellt sett, säger Göran Arrius.

Saco förordar inte att det samlade skatteuttaget ska fortsätta att sänkas. Det kanske snarare måste öka något för att långsiktigt klara finansieringen av vård, skola och omsorg när befolkningen blir allt äldre.

-Men det är andra skatter än inkomstskatten som ska höjas. När sysselsättningen måste öka, när Sverige behöver fler arbetade timmar, då är det kontraproduktivt att höja skatten på arbete.

-Saco presenterade igår ett underlag och rekommendationer som kan ligga till grund för en ny stor skatteöversyn som långsiktigt kan trygga finansieringen av den gemensamma sektorn. Jag hoppas att regeringen tar chansen att utnyttja det underlaget, säger Göran Arrius.

Frågor:
Göran Arrius, ordförande Saco, tel. 070-649 16 62
Robert Boije, samhällspolitisk chef, tel. 070-379 54 68
Anders Jonsson, presschef Saco, tel. 070-349 35 72

Kontaktpersoner

Göran Arrius, Ordförande
goran.arrius@saco.se

08-613 48 10