En föräldraförsäkring i tre lika delar

Föräldraförsäkringen bör delas upp i tre lika stora delar. En tredjedel var för vardera föräldern samt en tredjedel som föräldrarna får disponera fritt mellan sig. Det har Sacos styrelse beslutat och Saco kommer att förorda en tredelning i sitt kommande remissvar på regeringens förslag om ytterligare en så kallad pappamånad.

Publicerad: Torsdag 19 mar 2015

Senast uppdaterad: Torsdag 19 mar 2015

– Vi välkomnar att ytterligare en månad ska reserveras för vardera föräldern. Det är ett steg i rätt riktning. Men steget borde ha varit större, säger Sacos ordförande Göran Arrius.

Att Saco nu tar klivet och förordar att föräldraförsäkringen delas upp i tre lika stora delar beror på att det är uppenbart att kvinnors situation på arbetsmarknaden påverkas vid familjebildning. Trots utbyggd barnomsorg, föräldraförsäkring och jämställdhetsbonus får kvinnorna en sämre löneutveckling, sämre karriärmöjligheter och därmed sämre pensioner. De drabbas också av ohälsa i större utsträckning än männen.

– I princip står kvinnors karriärutveckling i standby läge mellan 30 och 45 års ålder. I stor utsträckning på grund av deltidsarbete, vilket kan få avsevärda effekter på tjänstepensionen, säger Sacos utredare Thomas Ljunglöf.

Det bästa sättet att minska skillnaden i uttaget av föräldraledighet mellan vårdnadshavarna är att öka antalet reserverade dagar i föräldraförsäkringen. Därmed tas ett viktigt steg för att utjämna den föräldrarelaterade frånvaron mellan dem.  Därför bör föräldraförsäkringen tredelas.

Däremot anser Saco att jämställdhetsbonusen bör avskaffas. De utvärderingar som gjorts av jämställdhetsbonusen påvisar ingen mätbar effekt på fördelningen av uttaget ur föräldraförsäkringen. Den bonus som har betalats ut har istället, i mycket hög utsträckning gått till föräldrar som skulle ha fördelat föräldrapenningdagarna på likartat sätt även utan bonus.

– Vi har gjort en gedigen genomgång av kvinnors situation på arbetsmarknaden och kommit till slutsatsen att det är dags att dela upp föräldraförsäkringen i tre lika stora delar. Jag hoppas att Sacos ställningstagande kan bidra till att öka trycket på politikerna att gå fram snabbare. Att en tredje månad reserveras för vardera föräldern måste bara vara ett steg på vägen, säger Göran Arrius. 

Frågor:

Göran Arrius, ordförande Saco, tel. 070-649 16 62
Thomas Ljunglöf, utredare Saco, tel. 073-633 48 00
Anders Jonsson, presschef Saco, tel.070-349 35 72

Läs mer om Sacos ställningstagande här.

Kontaktpersoner

Göran Arrius, Ordförande
goran.arrius@saco.se

08-613 48 10