Fler platser ger inte rättvis högskola

Kvaliteten i undervisningen skiljer sig mellan universitet och högskolor. Studenter som vuxit upp i studieovana miljöer får den sämsta kvaliteten. Det visar en rapport som Saco publicerar idag. En slutsats är att det är viktigare att höja kvaliteten än att bygga ut fler platser. Därför bör riksdagen säga nej till regeringens förslag om ytterligare 14 300 högskoleplatser.

Publicerad: Tisdag 12 maj 2015

Senast uppdaterad: Tisdag 12 maj 2015

Nyckelord:
Utbildning & forskning

– Rättvisa är inte att bygga ut högskolan ytterligare så länge inte kvaliteten på undervisningen håller hög kvalitet på alla lärosäten. Tvärtom visar vår rapport att det är studenter vars föräldrar inte är akademiker som ofta hamnar på lärosäten med lägre kvalitet, säger Sacoekonomerna Linda Simonsen och Håkan Regnér.

I rapporten har de jämfört kvaliteten på universitet och högskolor utifrån andelen forskarutbildade lärare, betygsnivån hos medstudenterna och antal lärare per högskolestudent. Resultatet visar att det finns ett tydligt samband mellan hög kvalitet och högre inkomster i arbetslivet.

– De flesta är medvetna om snedrekryteringen till högskolan, där valet att utbilda sig beror på vilka föräldrar man har. Men ingen diskuterar snedrekryteringen utifrån högskolans kvalitet.

Snedfördelningen av kvalitet kan förklaras av att högskolepolitiken länge fokuserat på utbyggnad, på kvantitet istället för kvalitet. Rättvisa har definierats som att fler ska få plats på högskolan.

– Men det är inte rättvisa att erbjuda högskoleutbildning som inte håller hög kvalitet. De 250 miljoner som regeringen har föreslagit för att höja nivån på utbildningen räcker inte långt. Det behövs miljarder. Ett första steg vore att ställa in den föreslagna utbygganden och låta de pengarna gå till kvalitetssatsningar istället, säger Sacos ordförande Göran Arrius.

Det är också viktigt att höja kunskapsnivån i grundskola och gymnasium. Det är dags att säkra kvaliteten i hela utbildningssystemet oberoende var utbildningen bedrivs. Det går inte att ha ett utbildningssystem där familjebakgrunden avgör tillgången till utbildning av hög kvalitet och goda möjligheter på arbetsmarknaden.

Frågor:
Göran Arrius, ordförande Saco, tel. 070-649 16 62
Håkan Regnér, Sacoekonom, tel. 070-200 42 91
Linda Simonsen, Sacoekonom, tel. 072-227 37 86
Anders Jonsson, presschef Saco, tel.070-349 35 72

Kontaktpersoner

Göran Arrius, Ordförande
goran.arrius@saco.se

08-613 48 10

Håkan Regnér, Chefsekonom
hakan.regner@saco.se

08-613 48 35

Linda Simonsen, Samhällspolitisk utredare
linda.simonsen@saco.se

08-613 48 65