LO, TCO och Saco bildar biståndsorganisationen Union to Union

LO, TCO och Saco går samman och bildar en ny gemensam biståndsorganisation; Union to Union. Den nya organisationen ersätter LO-TCO Biståndsnämnd. Union to Unions uppdrag är att stödja och samordna LO, TCO, Saco och deras medlemsförbund i det internationella fackliga utvecklingssamarbetet.

Publicerad: Torsdag 7 maj 2015

Senast uppdaterad: Torsdag 7 maj 2015

Nyckelord:
Internationellt

Arbetssättet, att via svenska och globala fackliga organisationer stötta fackföreningar runt om i världen till att själva förbättra sina arbetsvillkor och teckna kollektivavtal med arbetsgivarna, är fortfarande detsamma.

- Fackliga organisationer är en viktig kraft för utvecklingen i världen, säger Tobias Baudin, förste vice ordförande LO. För hundratals miljoner människor är världen en mycket bättre plats att leva på än för 50 år sedan, men klyftorna mellan rika och fattiga ökar.

Nyligen visade också en rapport från Internationella valutafonden att det finns ett direkt samband mellan starka demokratiska fack och jämnare fördelning av resurser i ett land. Den långa erfarenhet och de många viktiga framgångar som svensk fackföreningsrörelse har är i ett internationellt perspektiv därför ett viktigt bidrag för att minska klyftorna.

- Det känns både roligt och betydelsefullt att alla centralorganisationer kommer samarbeta för att stärka mänskliga rättigheter i arbetslivet globalt och minska fattigdomen runt om i världen, säger Eva Nordmark, ordförande TCO.

En viktig och växande grupp på arbetsmarknaden i många låg- och medelinkomstländer är akademiker.

- Världens akademiker bidrar redan till utveckling och välstånd, men kan göra det ännu mer om de organiserar sig och stärker sina rättigheter, säger Göran Arrius, ordförande Saco. Därför tar vi nu klivet in i Union to Union för att, tillsammans med våra medlemsförbund, engagera oss mer för våra systerorganisationer i andra länder.

Saco representeras i Union to Union av Heike Erkers, ordförande i Akademikerförbundet SSR, som ingår i presidiet för styrelsen. Ledamot i styrelsen är också Sacos internationella sekreterare Åsa Ehinger Berling.

För mer information:
www.uniontounion.org
Karin Boman Röding, pressekreterare LO, 072-503 97 76
José Gutierrez, presschef TCO, 08-782 91 91
Anders Jonsson, presschef Saco, 070-349 35 72
Karin Lindström, kommunikationschef Union to Union, 0402-14 41 91

Kontaktpersoner

Göran Arrius, Ordförande
goran.arrius@saco.se

08-613 48 10