Fortsatt ökning för Sacoförbunden

Sacoförbunden växte med 10 000 medlemmar förra året. Vid årsskiftet inträdde dessutom Sjöbefälsföreningen i federationen som nu samlar närmare 670 000 akademiker. – Medlemsnytta, yrkeskunnande och partipolitiskt oberoende. Det är grunden till Sacofamiljens framgångsrika rekryteringsarbete, säger Sacos ordförande Göran Arrius.

Publicerad: Torsdag 4 feb 2016

Senast uppdaterad: Torsdag 4 feb 2016

Den positiva utvecklingen fortsätter för Sacoförbunden. Det gångna året ökade antalet medlemmar med nära 10 000 personer, 1,5 procent fler än föregående år. Det betyder att federationen vid årsskiftet samlade 663 000 akademiker.

Den 1 januari fick Saco dessutom sitt 23 medlemsförbund i form av Sjöbefälsföreningen, vilket innebär att antalet medlemmar nu uppgår till närmare 670 000.

– Medlemsnytta, yrkeskunnande och partipolitiskt oberoende. Det är grunden till Sacofamiljens framgångsrika rekryteringsarbete, säger Sacos ordförande Göran Arrius.

Antalet yrkesverksamma medlemmar var vid årsskiftet 505 000, en ökning med 1,3 procent jämfört med 2014.

– Det är väldigt glädjande att Sacos medlemsförbund fortsätter växa. Det ger ökad tyngd till oss som företrädare för landets akademiker och ökar vårt inflytande över samhällsutvecklingen, säger Göran Arrius och fortsätter:

– Men vi får inte slå oss till ro. Ambitionen från Sacos håll är därför att utveckla rekryteringsarbetet ytterligare och stärka förbundens möjligheter att locka flera medlemmar.

Frågor:
Göran Arrius, ordförande Saco: 0706-491 662
Thomas Jartsell, pressansvarig: 0709-186 431

Medlemsstatistik

Antal medlemmar per Sacoförbund 31 december 2015:

Förbund

Medlemmar

Akademikerförbundet SSR

66 705

Civilekonomerna

42 738

DIK

20 387

Fysioterapeuterna

12 420

Sveriges Arbetsterapeuter

10 279

Jusek

83 683

Kyrkans Akademikerförbund

5 044

Lärarnas Riksförbund

88 617

Naturvetarna

31 911

Officersförbundet

19 263

Saco-förbundet Trafik och Järnväg

3 884

SRAT

15 105

Sveriges Arkitekter

12 670

Sveriges Farmaceuter

6 580

Sveriges Ingenjörer

143 504

Sveriges läkarförbund

48 484

Sveriges Psykologförbund

11 200

Sveriges Reservofficersförbund

2 025

Sveriges Skolledarförbund

7 094

Sveriges Tandläkarförbund

7 537

Sveriges universitetslärarförbund

20 447

Sveriges Veterinärförbund

3 288

SUMMA

662 865

*) Den 1 januari 2016 inträdde Sjöbefälsföreningen i Saco. Föreningen har drygt 6 000 medlemmar vilket gör att Sacoförbundens samlade medlemsantal nu är närmare 670 000.