Här finns jobben om fem år

Lärare, socionomer och arbetsterapeuter kommer att ha lätt att få jobb om fem år, visar Sacos årliga prognos av framtidens arbetsmarknad. Tuffare blir det för personalvetare och kommunikatörer. – Utbildningsvalet är ett av de viktigaste du gör i livet och det är viktigt att ta reda på fakta innan du väljer, säger Sacos ordförande Göran Arrius.

Publicerad: Torsdag 17 nov 2016

Senast uppdaterad: Torsdag 17 nov 2016

Saco ger varje år ut rapporten Framtidsutsikter, en prognos av arbetsmarknaden för akademiker fem år framåt i tiden. De ungdomar som snart påbörjar sina högskolestudier kan alltså redan nu skapa sig en bild av hur jobbmöjligheterna ser ut efter examen.

Och för den som kan tänka sig en karriär i välfärdssektorn ser det ljust ut. Lärare, socionomer och arbetsterapeuter är några yrkesgrupper som kommer att ha lätt att få jobb i framtiden, enligt prognosen.

Värre blir det för kommunikatörer, personalvetare och biologer (se hela listan nedan).

– Kommuner och landsting behöver rekrytera hundratusentals personer de kommande åren och det visar sig också i vår prognos, säger Pär Karlsson, redaktör och ansvarig för framtidsprognosen.

För den stora gruppen akademiker väntar en arbetsmarknad i balans och det är även att föredra. Då finns det goda möjligheter till jobb för den som avslutar sina studier samtidigt som arbetsgivarna kan rekrytera den personal de behöver.

Att det är liten konkurrens om jobben inom ett yrke är inte nödvändigtvis positivt. Det kan till exempel vara ett tecken på att lönerna är låga eller att det är råder brist på utvecklingsmöjligheter inom yrket.

– Utbildningsvalet är ett av de viktigaste du gör i livet. Vi på Saco vill att morgondagens akademiker ska alla fakta på bordet innan de gör sina val. Ingen ska behöva ångra sin utbildning, säger Sacos ordförande, Göran Arrius.

Framtidsutsikter är en prognos av arbetsmarknaden för 66 akademikeryrken och bygger på en unik bedömning som Sacoförbunden gör av arbetsmarknadsläget på fem års sikt. Rapporten släpps i samband med Saco Studentmässor, Sveriges största mässa för högre utbildning, som äger rum i Stockholm 17-18 november och i Malmö 24 november.

Frågor:

Göran Arrius, ordförande Saco: 070-649 16 62
Pär Karlsson, redaktör för Framtidsutsikter: 072-217 44 43
Thomas Jartsell, pressansvarig: 0709-18 64 31

Tabell:

Arbetsmarknaden för nyexaminerade akademiker år 2021

Liten konkurrens om jobben
Arbetsmiljöingenjör 
Arbetsterapeut
Arkitekt 
Audionom 
Biomedicinsk analytiker 
Datavetare 
Djursjukskötare 
Fysioterapeut 
Inredningsarkitekt 
Kemist 
Lärare F–3 och 4–6 
Matematiker och statistiker 
Officer 
Optiker 
Planeringsarkitekt 
Receptarie 
Skolledare 
Socionom 
Speciallärare och specialpedagog 
Tandhygienist 
Yrkeslärare i gymnasieskolan 
Ämneslärare 7–9 och gymnasieskolan

Balans
Agronom och lantmästare
Apotekare
Arbetsförmedlare
Bibliotekarie
Biomedicinare
Brandingenjör
Civilekonom och ekonom
Civilingenjör
Dietist och nutritionist
Fysiker och sjukhusfysiker
Geovetare
Hortonom, landskapsingenjör och trädgårdsingenjör
Högskoleingenjör
Jurist
Jägmästare och skogsmästare
Kiropraktor
Landskapsarkitekt
Logoped
Läkare
Psykolog
Studie och yrkesvägledare
Systemvetare
Tandläkare
Veterinär

Stor konkurrens om jobben
Beteendevetare
Biolog och miljövetare
Hälsovetare
Kommunikationsyrken
Musei- och kulturmiljöyrken
Personalvetare
Samhällsvetare