Viktigt ta tillvara på nyanländas kompetens

Det är välkommet att regeringen väljer att skjuta till extra pengar till Migrationsverket och andra myndigheter för att förbättra flyktingmottagandet och ta tillvara på de nyanländas kompetens. Men det får inte bli en engångssatsning. – Myndigheterna måste ges långsiktiga förutsättningar för att kunna bistå nyanlända akademiker med kvalificerat stöd. Deras kompetens behövs om vi ska klara välfärdsåtagandet i framtiden, säger Göran Arrius i en kommentar till vårbudgeten.

Publicerad: Onsdag 13 apr 2016

Senast uppdaterad: Tisdag 19 apr 2016

Förra årets höga flyktinginvandring satte stor press på Migrationsverket och andra berörda myndigheter. De anställda vittnade om en otroligt tuff arbetsmiljö och många engagerade akademiker berättade att de befann sig på gränsen för vad de klarade av.

Därför är det glädjande att regeringen nu skjuter till extra resurser till Migrationsverket för att hantera den mycket ansträngda situationen.

Det är också välkommet att regeringen presenterar en förstärkt satsning på sfi och bedömning av invandrade akademikers utbildning. Men det får inte stanna där.

-UHR och andra berörda myndigheter måste få långsiktiga förutsättningar för att kunna bistå nyanlända akademiker med kvalificerat stöd. Deras kompetens behövs om vi ska klara välfärdsåtagandet i framtiden, säger Sacos ordförande Göran Arrius och fortsätter:

- Systemet för validering måste också bli enklare och snabbare för individen. Här har Valideringsdelegationen som tillsattes förra året ett viktigt uppdrag.

Det tidigare aviserade tillskottet till landets kommuner på tio miljarder är också välkommet. Inte minst för att klara personalbristen i välfärden.

- Regeringen har ännu inte förklarat hur satsningen ska finansieras och det måste givetvis lösas på ett samhällsekonomiskt hållbart sätt. Men vi har i dag en välfärdssektor som består av hundratusentals dedikerade och kompetenta akademiker som varje dag kombinerar empati med professionalism. De måste ges goda villkor och möjlighet till löneutveckling, annars kommer de söka sig någon annanstans, säger Göran Arrius.

Frågor:
Lena Granqvist, tf samhällspolitisk chef: 0707-470 228
Thomas Jartsell, pressansvarig: 0709-186 43

Kontaktpersoner

Lena Granqvist, Samhällspolitisk chef, ekonom
lena.granqvist@saco.se

08-613 48 64