Bra förslag om mer jämställd föräldraförsäkring

I dag överlämnades utredningen om en modern föräldraförsäkring till socialminister Annika Strandhäll. Saco tycker att utredningen kommer med många positiva förslag, som kan leda till en mer jämställd och bättre fungerande arbetsmarknad.

Publicerad: Måndag 18 dec 2017

Senast uppdaterad: Måndag 18 dec 2017

Nyckelord:
Jämställdhet

I stora delar överensstämmer förslagen med de förändringar som Saco har drivit.

  • Det är positivt att man föreslår att fler dagar reserveras för respektive vårdnadshavare. Saco har länge drivit frågan om en tredelad föräldraförsäkring och det är glädjande att ett sånt förslag finns med i utredningen.
  • Respektive vårdnadshavare får enligt förslaget överlåta 30 dagar till annan försäkrad (som inte är den andra föräldern eller person som likställs med förälder). Även i den frågan överensstämmer förslagen med på Sacos linje.
  • Utredningen föreslår också att taket i den tillfälliga föräldraförsäkringen och graviditetspenning ska likställas med taket i sjukförsäkringen. Detta är ett självklart förslag som Saco menar redan borde ha införts.

"Sverige är i många avseenden ett jämställt land. Vi har kommit långt, jämfört med de flesta andra länder. Men när det gäller till exempel chefsrekrytering eller livslöner är det fortfarande en omotiverat stor skillnad mellan män och kvinnor. De steg som utredningen föreslår kommer att minska de skillnaderna", säger Sacos ordförande Göran Arrius.

"Om utredningens förslag genomförs kommer det att bidra till en mer jämställd arbetsmarknad och göra föräldraförsäkringen mer anpassad till olika familjekonstellationer", säger Göran Arrius.

Men trots att huvuddragen i utredningen är positiva är det fortfarande några saker som saknas.

  • Trots att det var en del av uppdraget saknas förslag om hur den tillfälliga föräldrapenningen ska förändras. Vi vet att den har betydelse för kvinnors karriärmöjligheter och det är en viktig fråga som behöver skarpa förslag.
  • Föräldraledighetslagen om deltidsarbete är, trots goda avsikter, i dag en ”kvinnofälla” som gör att kvinnors löner halkar efter. Inte heller här har utredningen lämnat några förslag.
  • En sak som Saco inte håller med om i utredningens förslag är att man föreslår en sänkning av maxåldern för uttag av föräldrapenning från 12 år till 10 år. De olika behov som barn kan ha motiverar en större flexibilitet än så.

För mer information om Sacos ställningstaganden kring föräldraförsäkringen kontakta:

Thomas Ljunglöf, utredare, tel 08-6134885

Carl Fredrik Johansson, pressansvarig, tel 070-7334160