Göran Arrius omvald ordförande för Folk och Försvar

Sacos ordförande Göran Arrius har blivit omvald till ordförande för den säkerhetspolitiska organisationen Folk och Försvar. - Det känns hedrande att få förnyat förtroende. Frågor om demokrati, fred och frihet är viktigare nu än någonsin med tanke på vår omvärld, säger Göran Arrius  

Publicerad: Tisdag 24 apr 2018

Senast uppdaterad: Tisdag 24 apr 2018

Folk och Försvar bildades 1940 under namnet ”Centralkommittén för det frivilliga försvarsarbetet”. I Europa pågick andra världskriget för fullt och Sveriges försvar blev en angelägenhet för hela befolkningen. Efter kriget utvecklades organisationen till att bli ett kontaktorgan mellan försvaret och folkrörelserna och tog även sitt nuvarande namn, Folk & Försvar.
 

- Jag har tidigare varit yrkesverksam som sjöofficer och jag har ett stort intresse av säkerhetspolitik, säger Göran Arrius

I dag är organisationen mest känd för den årliga rikskonferensen som anordnas i Sälen. Den samlar varje år cirka 350 deltagare och ungefär 60 talare under tre dagar.

- Konferensen skapar en ökad förståelse och levande debatt om samhällssäkerhet, säkerhetspolitik och försvarspolitik, säger Göran Arrius.

Organisationen har 90 medlemmar bestående av allt ifrån de politiska partiernas ungdomsförbund till Röda korset och Svenska bankföreningen.

- Vi tror på värdet av samtal och diskussioner där olika delar av samhället finns representerade. Folk och Försvar ska vara ett forum där forskare, myndigheter, politiker, näringsliv, media och ideella organisationer möts och utbyter kunskap och erfarenheter, säger Göran Arrius