Vi tar ansvar för svensk arbetsmarknad

Idag har parterna på svensk arbetsmarknad visat att den svenska modellen fungerar. Ett förslag har överlämnats till regeringen som både löser konflikten i Göteborgs conteinerhamn och som säkerställer att även Sacoförbunden fortsättningsvis kan teckna kollektivavtal.

Publicerad: Tisdag 5 jun 2018

Senast uppdaterad: Tisdag 5 jun 2018

Nyckelord:
Arbetsrätt

- Ända sedan i vintras har vi kämpat för Sacoförbundens rätt att även fortsättningsvis få teckna kollektivavtal och företräda våra medlemmar. Idag har vi tagit ett stort kliv framåt, säger Göran Arrius, ordförande Saco.

- Vi i Sacofederationen har varit mycket bekymrade och tagit stridsåtgärdsutredningens uppdrag på största allvar då den har varit ett hot mot många av våra förbunds ställning på arbetsmarknaden, säger Göran Arrius, ordförande Saco.

- Vi har arbetat målmedvetet och fört en löpande dialog med inblandade aktörer för att säkerställa att våra medlemmars intressen kan företrädas på arbetsmarknaden. Det uppfattar vi nu att vi har fått gehör för, säger Göran Arrius, ordförande Saco.

Parternas förslag innebär bland annat att fackförbund framöver kan vidta stridsåtgärder som en yttersta åtgärd. Även när en arbetsgivare är bunden av ett annat kollektivavtal. Det kommer fortsatt vara möjligt för konkurrerande fackförbund att teckna kollektivavtal för sina medlemmar.

- Vi i Saco är nöjda över att man har tagit hänsyn till våra synpunkter i förslaget som nu överlämnas till regeringen. Det ska alltid vara möjligt för Sacoförbund att företräda sina medlemmar fullt ut på arbetsplatser. Den svenska modellen står fortsatt stark säger Göran Arrius ordförande Saco.