Välkomna satsningar på jobb och a-kassa, men krispaket för egenföretagare behövs

Saco välkomnar de stora insatser som nu görs i vårbudgeten för att rädda jobb och företag i Sverige. Även de generösare reglerna i a-kassan är bra och nödvändiga. Däremot är vi fortsatt mycket oroliga för alla de som bedriver företag i enskild firma. De står idag helt utan inkomst när uppdragen försvinner.

Publicerad: Onsdag 15 apr 2020

Senast uppdaterad: Onsdag 15 apr 2020

Nyckelord:
Arbetsmarknad,
Företagande

– Utökandet av korttidsarbete till 80% är en välkommen åtgärd vilket även sänkningen av räntan för skatteuppskov är. Jag skulle dock önska räntefria uppskov under en tillfällig period, säger Göran Arrius.

Under 2018 startade 65 000 nya företag i Sverige, hälften av dem var enskilda firmor. Detta är en vanligt förekommande bolagsform som ofta drivs av personer med hög spetskompetens inom olika områden. Stimulanspaketen omfattar dock inte enskilda firmor.

– Många av våra medlemmar är verksamma i enskilda firmor. Även de står nu i första linjen för de som blir av med jobb och inkomster. Regeringen behöver skyndsamt lägga fram ett krispaket för enskilda firmor. Sverige har inte råd att förlora dessa företag som ofta besitter stor spetskompetens, säger Göran Arrius.

Saco välkomnar också satsningarna till kommuner och regioner men vill påminna om den stora underfinansieringen av välfärden som ett faktum redan före coronapandemin. På lång sikt behöver finansieringen av välfärden ses över.