Ny rapport: Kvinnor har 3,7 miljoner lägre livslön

Kvinnliga akademiker har lägre livslön än manliga inom de flesta områden, visar en ny rapport från Saco. I genomsnitt skiljer det nästan 3,7 miljoner kronor. Störst skillnad, 4 miljoner, är det mellan manliga och kvinnliga ekonomer.

Publicerad: Lördag 6 mar 2021

Senast uppdaterad: Söndag 7 mar 2021

Nyckelord:
Jämställdhet,
Lön & livslön

– Lön är så mycket mer än vad som syns på kontot i slutet av månaden. Vår rapport visar att det kan skilja miljontals kronor i livslön mellan kvinnor och män med samma utbildning. Det är orimligt att vi är så långt ifrån målet om en jämställd arbetsmarknad. Lön ska inte påverkas av kön, säger Göran Arrius, Sacos ordförande.

I Sacos nya rapport beräknas livslöner för olika högskoleutbildningar, separat för kvinnor och män. Livslönerna tar inte bara hänsyn till löner utan också till inkomstbortfall under studietiden, arbetslöshet, pension, inkomstskatt och studiemedel. Resultaten visar att livslönen skiljer sig beroende på om du är kvinna eller man, trots samma högskoleutbildning. Stora skillnader finns bland annat mellan kvinnor och män som utbildat sig till ekonom, datavetare och ingenjör. Inom dessa utbildningar har kvinnor mellan 1,6 och 4 miljoner kronor lägre livslön än män (se tabell).   

Det finns en mängd faktorer som kan förklara skillnaderna:

  • Män och kvinnor väljer olika utbildningar och jobbar i olika sektorer och branscher. Män jobbar till exempel oftare i privat sektor där lönerna är högre än i offentlig sektor, där kvinnor dominerar.

  • Män är oftare chefer och är överrepresenterade på högre befattningar.

  • Löneskillnader som vi inte kan förklara på annat sätt än att de beror på könet.

– En enskild åtgärd löser inte problemen med ojämställda livslöner. Individen kan till viss del påverka livslönen genom sina egna val vad gäller utbildning, jobb och familj. Men politiker och privata såväl som offentliga arbetsgivare har ett mycket stort ansvar för att öka förutsättningarna för jämställda livslöner. 

Sacos tidigare rapporter pekar på att fler karriärvägar och möjligheter till lönekarriär i kvinnodominerade välfärdsyrken är viktigt. När det gäller mäns överrepresentation på högre positioner krävs i stället att arbetsgivarna arbetar mer aktivt när de rekryterar.

– Det är viktigt att arbetsgivaren diskuterar med lokala facket och gör könsneutrala bedömningar. Att man i en intervju agerar lika mot en manlig och kvinnlig intervjuperson, säger Göran Arrius.

För att motverka oförklarade löneskillnader behöver arbetsgivare se över löneprocesserna och säkerställa att lönen inte påverkas av kön. Sacos studier visar att lönesamtal bidrar till att minska lönegapet mellan män och kvinnor.

Frånvaro från arbetslivet är därutöver en viktig faktor som påverkar lönen och löneutvecklingen. Det är centralt för jämställda villkor på arbetsmarknaden att föräldraledighet, vabb och deltidsarbete fördelas mer jämnt mellan kvinnor och män. Saco anser att en tredelad föräldraförsäkring är ett bra sätt att nå det målet.

Utbildningar med störst skillnad i livslön