Smittspridningen på arbetsplatser kan begränsas mer

Arbetet med att riskbedöma och begränsa smittspridningen på arbetsplatserna behöver bli bättre. Och de som faktiskt kan jobba hemifrån, om så bara på deltid, behöver få göra det. Det framför Saco till regeringen vid ett möte idag.

Publicerad: Onsdag 24 mar 2021

Senast uppdaterad: Onsdag 24 mar 2021

Nyckelord:
Arbetsliv & arbetsmiljö

Smittspridningen av covid-19 fortsätter på arbetsplatserna. Mot bakgrund av det har arbetsmarknadsminister Eva Nordmark bjudit in arbetsmarknadens parter till ett möte på onsdagen.

Saco menar att det kan finnas många skäl till fortsatt smitta på jobbet. Ett problem är bristfälligt systematiskt arbetsmiljöarbete och de riskbedömningar som ska göras av arbetsgivaren Förbund inom Saco vittnar om att det förekommer att riskbedömningar över huvud taget inte görsförrän skyddsombud påtalar dettaAnnan problematik är att riskbedömningarna genomförs för sällan och att de inte är tillräckligt omfattande.

– Det innebär att man baserar sina åtgärder på för lite eller för gammal information. Det kan leda till felaktiga bedömningar som i sin tur resulterar i otillräckliga åtgärder, eller i värsta fall inga alls, säger Karin Fristedt, arbetsmiljöexpert vid Saco. 

Flera förbund påtalar också att det brister i resurser för att få till de åtgärder man skulle behöva. Men även att det ibland inte går att utföra behövliga smittskyddsåtgärder på grund av exempelvis begränsade utrymmen.  

Ett av de viktigaste sätten att minska smittspridning är att alla som kan verkligen arbetar hemifrån. Det har skett en utveckling åt rätt håll, fler får arbeta hemifrån, men det finns fortfarande möjlighet till förbättring.  

– Våra förbund får fortfarande samtal från medlemmar som anser att de skulle kunna utföra åtminstone delar av sina arbetsuppgifter hemifrån, men inte får. Trots att det gått ett år och att smittspridningen är på en hög nivå verkar det fortfarande finnas ett motstånd mot arbete hemifrån hos vissa arbetsgivare. 

Saco anser också att det krävs mer arbete för att arbetsmiljön för distansarbetande ska bli bra. Undersökningar visar på att alla inte mår så bra av distansarbetet och samarbete, gemenskap och motivation blir lidande. 

– Det är en central uppgift att skapa fungerande arbetsmiljö på distans så att även de som jobbar hemifrån har förutsättningar att hålla i och hålla ut och inte återvänder till arbetsplatsen i förtid, säger Karin Fristedt.