Saco om höstbudgeten: Satsningar på omställning och utbildning saknas

Lågkonjunkturen står för dörren och inflationen rusar. Det är bra att regeringen riktar en del av resurserna till arbetslösa. Men Saco vill se mer långsiktiga satsningar på utbildning och omställning.

Publicerad: Tisdag 8 nov 2022

Senast uppdaterad: Tisdag 8 nov 2022

- Det är ett mycket osäkert läge som kräver försiktighet och långsiktiga prioriteringar. Samtidigt är det viktigt att satsa förebyggande för att minska de negativa effekterna av en lågkonjunktur. Det gäller att stärka arbetsmarknadens omställningsförmåga samt ha god tillgång till utbildning, arbetsmarknadspolitik, a-kassa, sjukförsäkring och omställningsstudiestöd, säger Sacos chefsekonom Håkan Regnér.

Håkan Regnér ser positivt på att det höjda taket i a-kassan permanentas, men saknar tydliga satsningar på att bygga Sverige som ett kunskapssamhälle för alla.

- Högskolans resurser måste öka för att stärka kvalitet och möta behov från nya studentgrupper. Sverige behöver också en långsiktig forskningspolitik. En större andel av forskningsmedlen måste gå direkt till lärosätena. Det är viktigt för att bygga en framtida kunskapsnation, säger Håkan Regnér.

Det kan bli bistra tider och då måste staten prioritera bland utgifterna. Starka skyddsnät och tillgång till utbildning av hög kvalitet är samhällets kärna.

-  De som blir sjuka och arbetslösa ska ha bra ekonomiskt stöd under lågkonjunkturen och parallellt måste hela samhället fortsätta den gröna omställningen, säger Håkan Regnér

Sacos kommentarer till budgetpropositionen:

  • Bra att höjningen av a-kassan permanentas. Det har varit ett krav från Saco för att öka tryggheten för de som förlorar jobben.
  • Omställningsstudiestödet är en viktig reform. För att den ska få avsedd effekt måste utbildningsutbudet breddas. Högskolan behöver ökade resurser för att utveckla utbildningar för de som vill ställa om eller bygga på sin kompetens.
  • Högskolans basanslag behöver höjas. Det är en förutsättning både för den akademiska friheten och för att högskolorna ska kunna arbeta långsiktigt och strategiskt.