Sacoförbunden organiserar allt fler akademiker

Trenden håller i sig – ny medlemsstatistik visar att Saco fortsätter att växa. Nu samlar Sacoförbunden totalt 958 092 akademiker och närmar sig miljonen.

Publicerad: Fredag 27 jan 2023

Senast uppdaterad: Fredag 27 jan 2023

Saco är Sveriges akademikers centralorganisation och består av 21 fackförbund som tillsammans ökar stabilt i medlemsantal. Att Sacoförbundens totala antal medlemmar blir allt fler är en obruten trend sedan lång tid tillbaka.

– Det är väldigt glädjande att Saco är en federation som år efter år växer. Det ökar vårt inflytande i viktiga frågor som rör akademikers intressen på arbetsmarknaden. Saco är en kraft att räkna med, säger Sacos ordförande Göran Arrius.

Vid årsskiftet uppgick Sacoförbundens totala antal medlemmar till 958 092. Det är en ökning med 1,4 procent jämfört med förra året, då Lärarförbundet gjorde sitt intåg i federationen med en kraftig medlemsökning som följd. Av dessa 958 092 medlemmar är 722 360 yrkesverksamma.

– Jag är oerhört stolt över att få representera starka fackförbund som tillsammans organiserar närmare en miljon akademiker. Det är viktigt för balansen på arbetsmarknaden och för den enskilde medlemmen, då det stärker vår möjlighet att verka för bättre villkor och löner, säger Göran Arrius.