Akademiker behöver bättre kompetensutveckling

Ny teknik förändrar vår arbetsmarknad. För att akademiker ska kunna möta morgondagens utmaningar behöver takten på omställningen öka. Därför krävs fördjupande högskolekurser men också kortare kvalificerade yrkesutbildningar.

Publicerad: Torsdag 11 okt 2018

Senast uppdaterad: Torsdag 11 okt 2018

Nyckelord:
Utbildning & forskning

Samhället är kunskapsintensivt och numera är gymnasieutbildning grundkravet för en anställning. Därför är det troligt att nästa stora strukturomvandling kommer slå hårt även mot dem som redan har en relativt stark utbildningsbakgrund.

- Akademikers möjligheter på den framtida arbetsmarknaden måste stärkas. Sverige som kunskapsnation bör ta frågan på allvar och se över dagens utbildningssystem, säger Göran Arrius ordförande Saco

Saco anser att yrkeshögskolan och högskolan bör få till ett bättre samarbete så att man kan säkra att rätt kompetens finns tillgänglig på arbetsmarknaden. Det skulle gynna individen men också företagen.

-  Yrkeshögskolan bör få ett ökat ansvar för vidareutbildning av högskoleutbildade då de är särskilt lämpade för kompetensutveckling, säger Göran Arrius.

Saco efterfrågar ett system som förbättrar akademikers vidareutbildning på yrkeshögskolan och här är våra lösningar:

  1. Politiker bör ge yrkeshögskolan rätt att kräva en högskoleutbildning eller yrkesexamen som förkunskapskrav till vissa kurser och utbildningar.

  2. Myndigheten för yrkeshögskolan bör införa en riktad ansökningsomgång för kvalificerad yrkesutbildning. En gång om året ansöker utbildningsanordnare om att få bedriva utbildning inom yrkeshögskolan. Då konkurrerar utbildningssamordnarna om olika utbildningar på olika nivåer men om samma medel. Resurserna bör istället separeras mellan de olika nivåerna och det ska ställas högre krav på utbildningar som leder till en kvalificerad yrkeshögskoleexamen.

  3. Myndigheten för yrkeshögskolan bör öka utbudet av fristående kurser och utbildningar på distans samt öka antalet utbildningar med olika studietakt.

Ladda ner rapporten

 

Kontaktpersoner

Göran Arrius, Ordförande
goran.arrius@saco.se

08-613 48 10