Allt fler äldre akademiker långtidsarbetslösa

Arbetslösheten bland akademiker ökar på bred front under pandemin. Allra värst drabbas utrikesfödda och äldre som oftare blir långtidsarbetslösa, visar nya siffror som Saco presenterar idag. Men regeringen gör inte tillräckligt. Nu krävs anpassade åtgärder för att fler snabbt ska komma tillbaka till arbetslivet.

Publicerad: Torsdag 15 apr 2021

Senast uppdaterad: Torsdag 15 apr 2021

Nyckelord:
Arbetsmarknad

-  Det är inte rimligt att arbetslivet riskerar att ta slut efter 50. Vi ska ju jobba längre upp i åldrarna, inte tvärtom. Det är alarmerande att människor med högskoleutbildning och lång arbetslivserfarenhet tillåts hamna så långt från arbetsmarknaden att de kanske aldrig kommer tillbaka. Det drabbar enskilda hårt, och kostar samhället mycket pengar, säger Sacos ordförande Göran Arrius.

Under förra året passerades en dyster gräns. Då översteg antalet arbetslösa akademiker för första gången 100 000. Under hela året ökade arbetslösheten med runt 27 procent jämfört med 2019, visar en ny rapport från Saco. Statistiken för de första månader i år visar på en fortsatt stor ökning. Under februari var till exempel närmare 20 000 fler akademiker öppet arbetslösa eller i arbetsmarknadsåtgärder, jämfört med samma tid i fjol.

7 av 10 äldre utan arbete mer än ett halvår

Flera grupper är särskilt drabbade. Sett till ålder är arbetslösheten allra högst bland akademiker över 50 år. Från att i början av 00-talet vara den åldersgrupp som hade lägst arbetslöshet har den idag den högsta. Från 2,5 procent 2001 till 5,8 procent i fjol. Varsel och uppsägningar i pandemins skugga har spätt på trenden. Det syns även i statistiken över långtidsarbetslöshet. I åldersgruppen, 60 – 64 år, hade i genomsnitt 7 av 10 varit utan arbete i minst sex månader förra året. Varannan i minst tolv månader.

-  Arbetsmarknaden förändras snabbt under pandemin, det gäller både innehållet i jobben och vilka krav som ställs på kompetensen. Det är en anledning till att arbetslösa äldre har svårt att få ett nytt jobb. De måste snabbt ges förutsättningar till kompetenspåfyllnad och kanske karriärväxling. Men de möjligheterna finns i stort sett inte för akademiker.

Utrikesfödda akademiker har drygt tio procentenheter högre arbetslöshet än inrikes födda akademiker. Utrikesfödda riskerar långtidsarbetslöshet eftersom deras kompetenser inte tas tillvara. De har idag ofta arbeten som inte motsvarar deras utbildningsnivå eller faktiska kompetens, även när de är utbildade i bristyrken.

Trots det allvarliga läget på arbetsmarknaden är åtgärderna inte anpassade för akademiker. Arbetsmarknadspolitiken är utformad för arbetssökande med lägre utbildningsnivå.

-  Regeringen tar inte situationen med akademikers långtidsarbetslöshet på tillräckligt stort allvar. Vi vill se rätt budgetsatsningar. Det räcker inte med mer pengar till det som görs idag. Arbetsmarknadspolitiken måste breddas och rätt åtgärder sättas in även för akademiker. Det finns ett unikt tillfälle att göra ett utbildningssprång för arbetslösa akademiker just nu.

Saco kräver följande åtgärder:

  • Utöka möjligheterna att anvisa även akademiker till studier med anställningsstöd
  • Öka tillgängligheten till snabbspår för akademiker
  • Öka tillgången till eftergymnasial utbildning för arbetslösa akademiker
  • Utöka valideringsinsatserna