Antalet akademiker har tredubblats på 25 år

Var fjärde person på svensk arbetsmarknad är i dag akademiker. De senaste decennierna har antalet tredubblats och från att ha varit en traditionellt manlig bastion har kvinnorna kommit att dominera på våra lärosäten, visar Sacos nya kartläggning av akademikernas arbetsmarknad.

Publicerad: Onsdag 30 sep 2015

Senast uppdaterad: Onsdag 30 sep 2015

Saco har i en unik rapport på djupet undersökt akademikernas situation på arbetsmarknaden och resultatet bjuder på värdefulla insikter.

Var fjärde person på svensk arbetsmarknad är idag akademiker, en och en halv miljon personer. De senaste decennierna har antalet tredubblats, mycket på grund av utbyggnaden av högskolan. Och det finns inget som tyder på att arbetsmarknaden skulle vara mättad. Akademikerna är sysselsatta i betydligt högre grad än övriga grupper på arbetsmarknaden och har dessutom en arbetslöshet på låga 3,6 procent i åldersgruppen 25-64 år.

Förutsättningarna ser dock väldigt olika ut beroende på utbildningsinriktning. Inom konst och media är nästan var tionde akademiker arbetslös medan akademiker som jobbar inom vård och omsorg har en arbetslöshet på 1,7 procent.

Högst sysselsättningsgrad har akademiker i Stockholms län, lägst i Kalmar län.

Och från att ha varit en traditionellt manlig bastion har kvinnorna kommit att dominera på våra lärosäten. I dag är sex av tio akademiker kvinnor och trenden ser ut att förstärkas ytterligare de kommande åren.

Den kvinnliga dominansen syns dock inte högre upp på karriärstegen. I början av yrkeslivet är en majoritet av de högutbildade cheferna kvinnor. Men efter att cheferna fyller 30 år sjunker andelen kvinnor för att mer än halveras när det är dags att gå i pension. På vd-nivå är andelen kvinnor bland de akademiskt utbildade cheferna endast 18 procent.

- Det här visar tydligt att vi är långt ifrån ett jämställt arbetsliv. För att fler kvinnor ska kunna nå de högsta positionerna i arbetslivet måste männen ta ett större ansvar för hem och familj och vägen dit går via en tredelad föräldraförsäkring, säger Sacos ordförande Göran Arrius.

Frågor:
Eva Oscarsson, författare och arbetsmarknadsutredare: 08-613 48 08
Göran Arrius, ordförande Saco: 070-649 16 62
Thomas Jartsell, pressansvarig: 0709-18 64 31

Ladda ner rapporten Akademikernas arbetsmarknad

Kontaktpersoner

Göran Arrius, Ordförande
goran.arrius@saco.se

08-613 48 10