Arbetsgivare saknar riktlinjer för nåbarhet

Endast var sjunde akademiker uppger att det finns riktlinjer på arbetsplatsen för hur de ska hantera mejl och mobil på semestern, visar en undersökning från Saco. – Semestern ska vara en tid för återhämtning. Otydliga förväntningar riskerar att leda till stress, säger Sacos ordförande Göran Arrius.

Publicerad: Måndag 24 jul 2017

Senast uppdaterad: Måndag 24 jul 2017

Nyckelord:
Arbetsliv & arbetsmiljö

Sommaren är här. Det innebär sol, bad och för många akademiker även att då och då kasta ett öga på jobbmejlen i mobilen.

För akademiker kan linjen mellan arbetstid och fritid vara diffus. Mobiljobbandet är ett faktum och många uppskattar också flexibiliteten som den nya tekniken för med sig. Men det ska vara tydligt vad som förväntas av dig som anställd. Och där brister landets arbetsgivare.

Endast var sjunde akademiker uppger att det finns riktlinjer på arbetsplatsen när det gäller hur de bör vara tillgängliga på mejl eller mobil utanför ordinarie arbetstid, enligt en undersökning från Novus som gjorts på uppdrag av Saco. Det är något vanligare med riktlinjer i offentlig sektor, men skillnaden mellan sektorerna är liten.

Saco presenterade nyligen en rapport som visar att akademiker står för den i särklass största ökningen av sjukfrånvaron i samhället. Hälften av alla akademiker som är sjukskrivna är det dessutom på grund av psykisk ohälsa.

Otydliga förväntningar när det gäller tillgängligheten riskerar att leda till stress, något som i sin tur kan gå ut över hälsan.

− Semestern ska vara en tid för återhämtning. Teknikutvecklingen går allt snabbare och vi måste få till en bättre dialog på våra arbetsplatser om hur vi förväntas vara tillgängliga efter arbetstid, säger Sacos ordförande Göran Arrius.

Frågor:
Thomas Jartsell, pressansvarig Saco: 0709-186431

Undersökningen omfattar 1 047 personer under 65 år med minst tre års universitetsstudier och har genomförts av företaget Novus på uppdrag av Saco. Frågan löd: ”Finns det riktlinjer på din arbetsplats som reglerar hur du bör vara tillgänglig på mailen och mobilen utanför ordinarie arbetstid (tex kvällar/helger/ledighet och semester)?” 14 procent av de tillfrågade svarade ”Ja”, 69 procent svarade ”Nej” och 17 procent ” Vet ej”.