Arbetslösheten rekordhög bland äldre akademiker

Arbetslösheten ökar på bred front bland akademiker under pandemin, visar den senaste statistiken. Den stigande arbetslösheten drabbar nu samtliga grupper – kvinnor och män, utrikes- och inrikesfödda, unga och äldre. Bland akademiker som fyllt 50 år har nu arbetslösheten nått över 6 procent.

Publicerad: Måndag 9 nov 2020

Senast uppdaterad: Måndag 9 nov 2020

Nyckelord:
Arbetsmarknad

- Det är troligtvis första gången någonsin som arbetslösheten bland akademiker över 50 är så hög. Samtidigt vet vi att risken för långtidsarbetslöshet är hög bland äldre och det här gör oss väldigt bekymrade, säger Göran Arrius, Sacos ordförande. 

I september var 105 500 personer med minst två års efter­gymnasial utbildning öppet arbetslösa eller deltog i något arbets­marknads­program. Det är 27 400 fler jämfört med september ifjol. Det här innebär att ca 5,8 procent akademikerna i arbetskraften var öppet arbetslösa eller hade plats i ett arbetsmarknadsprogram i slutet av september, vilket är 1,4 procent­enheter högre än för ett år sedan.

Vid tidigare lågkonjunkturer är det främst yngre, relativt nyutexaminerade, akademiker som blivit arbetslösa. Men sedan 2019 har arbetslösheten ökat i samtliga grupper, och den utvecklingen har accelererat under pandemin. Nu är det inte längre någon skillnad i arbetslöshet mellan de yngsta och de äldsta åldersgrupperna. 6,1 procent av akademikerna var öppet arbetslösa eller deltog i något arbetsmarknads­program i september, med undantag för åldersgruppen 40-49 år där motsvarande andel var 5,1 procent.

Det finns dock skillnad i hur lång tid arbetslösheten varar. Yngre personer som blir arbetslösa har ofta fler, men relativt korta perioder av arbetslöshet. Äldre arbetslösa brukar ha betydligt svårare att hitta nya jobb och löper där­med stor risk att hamna i långtidsarbetslöshet. Av de arbetslösa i ålders­gruppen 60 – 64 år har hela 70 procent varit öppet arbetslösa eller i arbets­marknadsprogram i mer än 6 månader.

-  Nu krävs kraftfulla satsningar på kompetensutveckling och vidareutbildning genom hela yrkeslivet. Vi vill också att det tillfälligt höjda taket i a-kassan permanentas. Det är inte rimligt att så många akademiker betalar in så mycket pengar för något de inte får någon förmån av, säger Göran Arrius.

Den största gruppen arbetslösa akademiker är utbildade inom sam­hälls­vetenskap, juridik, handel och administration. Men högst arbetslöshet finns bland utbildade inom humaniora och konst där 12,2 procent var öppet arbetslösa eller deltog i något arbets­marknads­program i slutet av september. Det är en ökning med 3,5 procent­enheter jämfört med motsvarande tidpunkt ifjol.

Utrikesfödda är kraftigt överrepresenterade bland de arbetslösa akademi­kerna. De utgör mindre än en femtedel av akademikerna i arbetskraften, men hela 55 procent av de arbetslösa.