Arbetsmarknadspolitiken måste börja se akademiker

Saco är positiva till flera av Arbetsmarknadsutredningens förslag. Även om det finns vissa orosmoln. Den fackliga centralorganisationen belyser vikten av att ta fasta på akademikernas förutsättningar till bättre åtgärder vid arbetslöshet, som svarar emot deras behov.

Publicerad: Onsdag 30 jan 2019

Senast uppdaterad: Onsdag 30 jan 2019

Nyckelord:
Arbetsmarknad

- Det är glädjande att se att utredningen tar så tydlig ställning för att arbetsmarknadsåtgärder allt mer måste vara utbildning och att övergången till reguljär utbildning för arbetssökande ska underlättas, säger Göran Arrius, ordförande Saco

- En tydlig bild från våra medlemsförbund i Saco är att deras arbetssökande medlemmar sällan upplever att de har någon nytta av Arbetsförmedlingens åtgärder. I en allt mer kunskapsintensiv arbetsmarknad måste utbildning bli en allt viktigare del av vägen till nästa jobb, förklarar Göran Arrius.

- En tanke är att den inkomsttrygghet som finns i arbetslöshetsförsäkringen oftare  borde kunna användas av en arbetssökande för reguljär utbildning som arbetsmarknadsåtgärd, säger Göran Arrius, ordförande Saco.

- Det är dock avgörande att en sådan ersättning inte kan användas till att starta en längre grundutbildning eller utbilda sig under längre tid. Det bör i huvudsak röra kompletterande utbildningar av kortare karaktär som gör att individen kommer närmare arbetsmarknaden i närtid, menar Göran Arrius, ordförande Saco.

Förslaget om en kompetensförsörjningsmyndighet välkomnas då det är ett växande problem för näringslivet som för välfärden att hitta rätt kompetens. I slutändan drabbar det Sacoförbundens medlemsgrupper.

- Rätt konstruerad tror vi att den kompetensförsörjningsmyndighet som utredningen föreslår kan vara ett bra sätt att stärka en hållbar kompetensförsörjning, Den kan tillhandahålla goda analyser och prognoser för hur arbetsmarknaden förändras. Då kan myndigheten stödja lärosätena i att få bättre kunskap om arbetsmarknadens behov, säger Göran Arrius, ordförande Saco.

- Dock är det avgörande att den inte begränsar lärosätenas självständighet att själv dimensionera utbildningen utifrån studenternas efterfrågan och arbetsmarknadens behov. Den autonomin är en självklarhet för oss, som företrädare för akademikerförbund, att värna, betonar Göran Arrius, ordförande Saco.

- Utredningen föreslår som ett alternativ att flytta hela kontrollen av arbetssökande från Arbetsförmedlingen till arbetslöshetskassorna. Vi oroar oss för det förslaget. Arbetslöshetskassorna är frivilliga sammanslutningar av medlemmar med fackförbund som huvudmän, och inte myndigheter.

-  Låt oss i fackförbunden fortsätta sköta våra välfungerande a-kassor själva. Eventuella rollförändringar kommer vi överens om i ömsesidig dialog, inte på annat sätt, uppmanar Göran Arrius.