Åtta av tio akademiker vill ha en tuffare klimatpolitik

Få akademiker upplever att politiken bidrar till den gröna omställningen. Endast en av tio tycker att politiken gör tillräckligt och mer än åtta av tio upplever att politiken skulle kunna bidra mer. Det visar en ny undersökning som Saco gjort tillsammans med Novus opinion.

Publicerad: Onsdag 6 sep 2023

Senast uppdaterad: Onsdag 6 sep 2023

– Det är tydligt att det finns en stark önskan om en mer offensiv klimatpolitik. Det borde Sveriges politiker ta till sig. Klimatet är en ödesfråga och Sveriges 1,5 miljoner akademiker en väljargrupp att räkna med, säger Göran Arrius, ordförande för Saco.

Sommaren har präglats av extremväder och flera globala värmerekord. Det finns en stor oro för klimatförändringarna bland akademiker och ett stort engagemang för klimatet. Sacos undersökning visar att sju av tio akademiker är oroliga för klimatförändringarna. Hela 86 procent tycker att klimatfrågan och den gröna omställningen är viktig. Såväl andelen som är intresserade av frågorna, som tycker de är viktiga, är högre bland akademiker än bland allmänheten. Närmare varannan akademiker tycker att arbetsplatsen/arbetsgivaren skulle kunna bidra mer till den gröna omställningen, visar Sacos undersökning.

– Budskapet från Sveriges akademiker är tydligt: Såväl politiker som arbetsgivare måste göra mer för att öka takten i den gröna omställningen. Arbetsgivare behöver ta ett större ansvar inte minst för att kunna attrahera högkvalificerad arbetskraft, säger Göran Arrius.

Mer än sju av tio akademiker anser det vara viktigt att arbetsgivaren arbetar med klimatfrågor, visar undersökningen. Närmare varannan akademiker upplever att de i sin profession bidrar till den gröna omställningen, och något färre anser att deras arbetsplats gör det. Över hälften av akademikerna uppger samtidigt att de tror att deras arbetsuppgifter i någon mån kommer att förändras i och med den gröna omställningen.

– Det är avgörande att akademiker har tillgång till kompetensutveckling för att kunna utföra förändrade arbetsuppgifter till följd av den gröna omställningen, där de utgör en nyckelroll, säger Göran Arrius.

För att bidra till en grön omställning och ställa krav på bättre klimatpolitik har Sacofederationen tagit fram gemensamma klimatpolitiska ståndpunkter. Dessa ska vara vägledande i federationens arbete med att bedriva en aktiv och synlig politik i för Saco relevanta klimatfrågor. En hörnsten är att regeringens politik måste vara fakta- och forskningsbaserad, en annan att den gröna kompetensen måste säkras. Takten i klimatomställningen måste öka, och akademisk kompetens är absolut nödvändig för att omställningen ska lyckas.

Saco kräver bl a att regeringen ska:

  • Bedriva en vetenskapligt underbyggd miljö- och klimatpolitik.
  • Använda ekonomiska styrmedel för att minska klimatpåverkan.
  • Stödja forskning och utveckling inom den gröna omställningen.
  • Säkra en driftsäker och fossilfri energiförsörjning.
  • Säkra nödvändig kompetens för en grön omställning och hållbara jobb, bl a genom långsiktig finansiering av omställningsstudiestödet.
  • Använda arbetsmarknadens parter för samverkan och löpande dialog.

Läs mer om undersökningen och ta del av samtliga ståndpunkter i sin helhet i rapporten.

Undersökningen har genomförts av Novus under perioden 2 maj till 14 maj 2023 på uppdrag av Saco. 1 051 yrkesverksamma akademiker i åldern 23–69 år har svarat.