Bra att även LO vill ha stor skatteutredning

Saco har länge argumenterat för att det behövs en ny bred översyn av skattesystemet. Därför är det utmärkt att även LO-ekonomerna för fram det kravet. Det säger Sacos ordförande Göran Arrius.

Publicerad: Onsdag 25 jan 2012

Nyckelord:
Skatter

Saco har pekat på att den enkelhet och symmetri i skattesystemet som eftersträvades och till stora delar uppnåddes i de stora reformerna av inkomst- och kapitalbeskattningen i början av 1990-talet till stor del har urholkats. Därför behövs det en ny stor skatteutredning för att nå en långsiktig uppgörelse över blockgränsen.

- Jag välkomnar att LO-ekonomerna kommit till samma slutsats i sin skatterapport. Från Sacos sida har vi fokuserat på att skatten på arbete bör ses över. LO-ekonomerna vill även utreda en rad andra skatter, vilket kan vara nödvändigt för att genomföra de förändringar som behövs.

- Nu är det på tiden att regeringen och finansminister Anders Borg lyssnar och tillsätter en stor skatteutredning, säger Göran Arrius.

Frågor:
Göran Arrius, ordförande Saco, 070-649 16 62
Gunnar Wetterberg, samhällspolitisk chef Saco, 070-689 11 22
Anders Jonsson, presschef Saco, 070-349 35 72

Kontaktpersoner

Göran Arrius, Ordförande
goran.arrius@saco.se

08-613 48 10