Bra att Borg lättar på lädret

Det är bra att regeringen satsar på investeringar för framtiden. Även om man kan undra över att finansministern är så optimistisk jämfört med andra bedömare, så välkomnar vi inriktningen i sak. Det säger Sacos ordförande Göran Arrius om regeringens budgetförslag.

Publicerad: Torsdag 20 sep 2012

Nyckelord:
Integration,
Skatter,
Studentpolitik,
Utbildning & forskning

Med de starka statsfinanser Sverige har finns det en möjlighet att gå med underskott något eller några år, om det behövs för att stimulera när tillväxten avtar. Med tanke på att svenska staten just nu kan låna med mycket fördelaktiga villkor finns det dessutom skäl för att satsa på bestående och lönsamma investeringar i infrastruktur.

- Sverige behöver rustas upp för att långsiktigt hålla uppe tillväxten och få ner arbetslösheten. Då måste transporterna fungera och kvaliteten på utbildningen måste höjas radikalt. För att det ska lyckas måste det bli möjligt för duktiga lärare att tjäna riktigt bra. Att ungdomar fastnar i långtidsarbetslöshet är i grunden ett utbildningsproblem, säger Göran Arrius.

För att ekonomin ska växa måste det löna sig att arbeta. Saco är skeptiskt till den kraftiga sänkningen av bolagsskatten. Den extra sänkningen från 24 till 22 beräknar regeringen till 7.6 miljarder. Det är vida mer än de knappa fem miljarder som värnskatten ger, trots att de flesta ekonomer pekat på ett slopande av denna som samhällsekonomiskt önskvärt. Överhuvudtaget är det dags att göra en ny stor skatteöversyn, systemet har eroderat till en schweizerost som håller skattekonsulterna i arbete.

Saco välkomnar regeringens förslag för att förbättra flyktingmottagandet. Men samtidigt befarar vi att de nya lapparna i lapptäcket inte förmår att staga upp en integrationspolitik som misslyckats.

- Det är dags för ett rejält omtag, en rejäl analys av problemen och sedan en uppgörelse över blockgränsen som kan ge stadga åt mottagandet. Det är ett oerhört slöseri att vi inte tar tillvara driftiga människors arbetsförmåga, säger Göran Arrius.

Den aviserade satsningen på forskning är bra, men fortfarande delas allt för mycket pengar ut via olika myndigheter utan någon egentlig kvalitetssäkring. För att den aviserade elitsatsningen ska lyckas måste arbetsvillkoren för forskarna också vara sådana att eliten vill stanna kvar i Sverige. Det återstår att se om regeringen kan åstadkomma det.

Att regeringen vill förbättra den sociala tryggheten något för studenter med barn ser Saco Studentråd som en seger.

- Vår kamp för att även studenter ska kunna ha barn har vunnit en delseger, säger Maria Ehlin Kolk, ordförande i Saco Studentråd.

Frågor:

Göran Arrius, ordförande Saco, 070-649 16 62
Maria Ehlin Kolk, ordförande Saco Studentråd , 073-732 26 92
Anders Jonsson, presschef Saco, 070-349 35 72

Kontaktpersoner

Göran Arrius, Ordförande
goran.arrius@saco.se

08-613 48 10