Bra med stärkt skydd för visselblåsare

Det är bra att regeringen nu går vidare med förslaget om att stärka skyddet för arbetstagare som larmar om missförhållanden. Men skyddet borde vara ännu starkare. – Förslaget är alltför otydligt när det gäller hur pass grova missförhållandena måste vara för att arbetstagaren ska skyddas. Det skapar en onödig osäkerhet, säger Sacos ordförande Göran Arrius. 

Publicerad: Torsdag 10 mar 2016

Senast uppdaterad: Tisdag 19 apr 2016

På torsdagen presenterade arbetsmarknadsminister Ylva Johansson regeringens förslag till ny lag som ska skydda arbetstagare som slår larm om missförhållanden, så kallade visselblåsare.

Saco är i huvudsak positiv till förslaget. I dag saknar visselblåsare tillräckligt skydd och de regler som trots allt finns är svåra att överblicka och gäller dessutom olika beroende på om du jobbar i privat eller offentlig sektor.

— Det är de anställda som har bäst inblick i hur verksamheten bedrivs. Uppstår det oegentligheter är det viktigt att det kommer fram och det är därför bra att regeringen nu tar det här steget, säger Sacos ordförande Göran Arrius.

Många av de brister som Saco påpekade i utredningens förslag som kom år 2014 har åtgärdats. Lagen som nu föreslås ska vara tvingande och gälla för alla arbetstagare oavsett var de är anställda. Det är också bra att inhyrda arbetstagare omfattas.

Däremot är det olyckligt att skyddet bara ska gälla vid ”allvarliga” missförhållanden.

— Alla missförhållanden bör komma fram. Arbetstagarna ska kunna veta att de är skyddade när de larmar internt till arbetsgivaren eller till sitt fackförbund även om missförhållandena inte är att betrakta som allvarliga. Där brister tyvärr regeringens förslag, säger Göran Arrius.

Frågor:
Göran Arrius, ordförande Saco: 070-649 16 62
Helena Larsson, jurist: 08-613 48 39
Thomas Jartsell, pressansvarig: 0709-18 64 31

Kontaktpersoner

Göran Arrius, Ordförande
goran.arrius@saco.se

08-613 48 10

Helena Larsson, Chefsjurist
helena.larsson@saco.se

08-613 48 39