Bryt den akademiska inaveln

Högre anslag till institutioner som anställer forskare från andra lärosäten, mer fasta resurser till universiteten och en långsiktig satsning på basforskningen. Det är några av råden till utbildningsminister Jan Björklund som finns i den Sacorapport som publiceras idag.

Publicerad: Måndag 27 feb 2012

Nyckelord:
Utbildning & forskning

Det är med oro som Saco noterar att kvaliteten på svensk forskning är på väg utför. När regeringen i höst presenterar nästa forsknings- och innovationspolitiska proposition måste därför fokus ligga på att skapa en återväxt av forskare av hög klass.

Saco publicerar i dag en rapport om forskningspolitiken. Det är ett långsiktigt arbete att bygga upp konkurrenskraftiga forskningsmiljöer och i rapporten presenterar vi en rad förslag på hur kvaliteten på forskningen i Sverige kan öka.

- En av de absolut viktigaste faktorerna är att öka rörligheten bland forskarna. Idag är rörligheten så låg att det talas om akademisk eller intellektuell inavel. Den inaveln måste brytas, säger Sacos ordförande Göran Arrius.

De senaste årens snabba expansion av högskoleutbildningen har medfört att många duktiga forskare måste ägna all tid åt undervisning. Det är inte bra för forskningens kvalitet. Det är heller inte bra att forskare måste lägga ner en stor del av sin tid på att jaga externa forskningspengar för att få möjlighet att forska.

- Ska de forskare som utbildas i Sverige faktiskt kunna ägna sig åt forskning måste en större andel av resurserna gå direkt till högskolorna.

Kommentarer:

Göran Arrius, ordförande Saco, 070-649 16 62
Linda Simonsen, ekonom Saco, 072-227 37 86
Anders Jonsson, Sacos presschef, 070-349 35 72

Kontaktpersoner

Göran Arrius, Ordförande
goran.arrius@saco.se

08-613 48 10

Linda Simonsen, Samhällspolitisk utredare
linda.simonsen@saco.se

08-613 48 65