Budgeten: Sverige behöver en skattereform

Att höja skatten på arbete och därmed minska drivkrafterna till karriärutveckling och ansvarstagande är ett misstag. Regeringen borde i stället ta tillfället i akt och bjuda in till en bred skatteöversyn för att trygga välfärdens framtida finansiering, säger Sacos ordförande Göran Arrius i en kommentar till budgetpropositionen.

Publicerad: Tisdag 20 sep 2016

Senast uppdaterad: Tisdag 20 sep 2016

Vid årsskiftet fick en stor andel av Sacoförbundens medlemmar se avkastningen på sina studier minska när regeringen valde att inte räkna upp brytpunkten för statlig inkomstskatt. Nu är det dags igen.

Regeringens förslag att begränsa uppräkningen år 2018 innebär att hälften av alla heltidsarbetande med högskoleutbildning kommer att betala statlig inkomstskatt innan mandatperioden är slut, visar Sacos beräkningar. Motsvarande siffra för hela arbetskraften är 35 procent.

– Det är ett misstag från regeringens sida. Med de utmaningar som demografin, globaliseringen och digitaliseringen för med sig borde regeringen i stället ta initiativ till en bred översyn av skattesystemet, säger Sacos ordförande Göran Arrius och fortsätter:

– OECD släppte i torsdags siffror som visar att Sverige är det land där det lönar sig minst att läsa vidare efter gymnasiet. Det är oroväckande.

Satsningen på höjda basanslag till universitet och högskolor är välkommen, men räcker inte. Ytterligare anslag är nödvändiga för att förbättra forskarnas villkor och lärosätenas möjligheter till långsiktig planering.

Det är också allvarligt att regeringen återigen bygger ut högskolan med fler platser utan att tillföra tillräckliga resurser.

– Ska vi lösa kvalitetsbristerna i den högre utbildningen behövs det betydande tillskott som bland annat bör gå till fler disputerade lärare och fler undervisningstimmar, säger Göran Arrius.

Arbetsmiljöverket och forskningsrådet Forte föreslås få ökade resurser i budgeten. Pengarna behövs. Den psykiska ohälsan stiger och alla åtgärder som ökar kunskapen om de organisatoriska frågorna på arbetsplatserna är välkomna

Det är också bra att Arbetsförmedlingen ska kartlägga de nyanländas kompetens redan under asyltiden, en fråga som Saco har drivit länge. Men behoven på integrationsområdet är omfattande och det råder brist på samordning.

− Regeringen konstaterade nyligen att jämställdhetsarbetet är alltför splittrat och skapar därför en ny myndighet. Situationen är inte bättre på integrationsområdet. Jag tror dock inte att nya myndigheter är svaret men behovet av bättre samordning är stort, säger Göran Arrius.

Frågor:
Göran Arrius, ordförande Saco: 0707-47 02 28
Lena Granqvist, tf. samhällspolitisk chef: 0707-47 02 28
Thomas Jartsell, pressansvarig: 0709-18 64 31