Dubbla examina sällan värt besväret

Dubbla examina ger möjligen bättre chanser att få jobb, men nästan aldrig högre lön. Så kan man sammanfatta Sacos nya rapport "Är det värt besväret? – Inkomster bland akademiker med dubbla examina".

Publicerad: Tisdag 5 jul 2011

Nyckelord:
Lön & livslön,
Utbildning & forskning

Antalet studenter som tar ut fler än en examen har fördubblats under 2000-talet. Läsåret 09/10 tog ungefär 17 procent av de examinerade ut sin andra examen. För att få mer kunskap om betydelsen av dubbla examina har Sacoekonomen Håkan Regnér analyserat data från Statistiska Centralbyrån. Datamaterialet omfattar cirka 54 000 akademiker, varav drygt 13 procent har dubbla examina.

Beräkningarna visar att två examina inte är något arbetsgivarna värderar särskilt högt. Inkomsterna för dubbelexaminerade ligger till och med i genomsnitt 2 procent lägre än för de med bara en examen.

- Är man ute efter högre inkomster är det inte ytterligare en akademisk examen man ska satsa på, sammanfattar Håkan Regnér.

Inriktningen på de olika examina har betydelse för resultaten, det skiljer mycket mellan en lyckad och en mindre lyckad kombination. Jämfört med personer som har en treårig generell examen varierar resultaten mellan minus 13 procent och plus 32 procent för olika kombinationer av dubbla examina.

- Ska man läsa dubbelt för att få högre lön gäller det alltså att välja rätt kombination, säger Håkan Regnér. Eller se till att hamna på en position där just din examenskombination är som mest användbar.

En rundringning som Saco gjort till personalavdelningarna på tolv av de största börsbolagen visar också en tveksam inställning till sökande med dubbla examina. Dubbla examina kan imponera, men väcker samtidigt frågor om varför personen har skaffat sig ytterligare en examen. En misstanke är att en examen till är ett tecken på att personen läst vidare eftersom han eller hon haft svårt att få jobb på sin första examen. Istället för en andra examen lyfts personlighet och andra erfarenheter utöver studierna fram som viktiga.

Hela rapporten"Är det värt besväret? – Inkomster bland akademiker med dubbla examina" presenteras vid ett seminarium i Visby tisdag den 5 juli kl 14.30. Rapporten kommenteras av Jenny Berger, från talang- och rekryteringsföretaget NovaAgentum och Sara Klingenborg som är Talent Supply Chain Lead på Accenture.

Välkomna!

Kårhuset Rindi, 1 tr upp
Tage Cervins gata 1

Tisd 5 juli, 14.30 – 15.30

För kommentarer:
Håkan Regnér, Sacoekonom och rapportförfattare
0702-00 42 91