En mans yrkesliv ger 3,7 miljoner mer i plånboken

Manliga akademiker tjänar i genomsnitt nästan 3,7 miljoner mer i livslön efter skatt än kvinnliga akademiker, visar nya siffror från Saco. Det innebär att mäns livslön är hela 19 procent högre än kvinnors.

Publicerad: Fredag 6 mar 2020

Senast uppdaterad: Fredag 6 mar 2020

Nyckelord:
Lön & livslön

– Det är orimligt långt kvar till en jämställd arbetsmarknad, säger Lena Granqvist, samhällspolitisk chef på Saco.

Livslön innefattar den samlade lönen under livet inklusive pension. Och livslönen skiljer sig markant beroende på om du är kvinna eller man, visar Sacos siffror.

Den främsta anledningen är att kvinnor och män i hög utsträckning väljer olika utbildningar som leder till jobb i olika sektorer. I vården, skolan och omsorgen är kvinnor i majoritet. Där är lönerna generellt sett betydligt lägre än i privat sektor.

– Kvinnodominerade utbildningar som leder till välfärdsyrken måste värderas högre. De låga lönerna och de platta lönekarriärerna inom offentlig sektor är ett jämställdhetsproblem och ett problem för samhället i stort. Ska vi komma till rätta med kompetensbristen i välfärden behöver arbetsgivarna höja lönerna, säger Lena Granqvist, samhällspolitisk chef på Saco.

En annan anledning till den stora skillnaden i livslön mellan manliga och kvinnliga akademiker är att kvinnor tar, eller förväntas ta, ett större ansvar för hem och familj.

Kvinnor tar ut sju av tio dagar av föräldrapenningen och sex av tio vabbdagar, visar siffror från Försäkringskassan. Dessutom utför kvinnor en större del av det obetalda arbetet i hemmet samt jobbar deltid i högre utsträckning.

– Arbetsgivarna måste se till att män och kvinnor kan göra karriär på lika villkor, och männen måste helt enkelt börja ta ett större ansvar för hem och familj. En väg till det är att införa en tredelad föräldraförsäkring. Vi kan inte blunda för de negativa effekter som snedfördelningen av föräldraledigheten har på kvinnors situation på arbetsmarknaden, säger Lena Granqvist, samhällspolitisk chef på Saco.