Få utlandsfödda akademiker snabbare i arbete

Det strömmar in akademisk kompetens i landet. Men det tar tid innan den tas till vara. Det framgår av en kartläggning som Saco gjort av Sveriges utrikesfödda akademiker.

Publicerad: Onsdag 10 jun 2015

Senast uppdaterad: Onsdag 10 jun 2015

Nyckelord:
Integration

Mellan 2006 och 2013 ökade antalet utrikesfödda akademiker i Sverige från 180 000 till 310 000. Det innebär att var femte akademiker är född utomlands.

Arbetslösheten bland dem är fyra gånger högre än bland inrikesfödda akademiker. Men situationen är inte riktigt så dålig som man kan få intryck av i en del beskrivningar.

Tre av fyra har arbete, av dessa har knappt 70 procent kvalificerat eller ledningsarbete efter två år. Efter 15 år har drygt 80 procent ett arbete som motsvarar deras utbildning.

- Det är alltså inte riktigt så illa som man ibland får intryck av i den offentliga debatten. Men det tar alldeles för lång tid att ta till vara på de utrikesfödda akademikernas kompetens. Saco har tidigare pekat på hur samhällsekonomiskt lönsamt det skulle vara att satsa på kompletterande utbildningar och snabbare validering. Vi kommer att fortsätta att tjata, säger Sacos ordförande Göran Arrius.

Av rapporten framgår också att det är stora skillnader mellan länen i vilken grad som utrikesfödda akademiker är sysselsatta jämfört med inrikesfödda. På Gotland är skillnaden bara tolv procent, medan den är 30 procent i Blekinge.

Skillnaden är också stor i hur stor andel som har ett kvalificerat arbete. I Uppsala har 81 procent av de utrikesfödda ett arbete som någorlunda motsvarar utbildningen, att jämföra med 89 procent av de inrikesfödda. I Jönköping är motsvarande siffror 67 procent respektive 91 procent.

- Rapporten presenterar unik statistik om Sveriges utrikesfödda akademiker, säger Sacos utredare Josefin Edström. Den visar exempelvis att en fjärdedel av alla sysselsatta utrikesfödda akademiker har ett okvalificerat arbete, och att dessa snarare arbetar inom vård- och omsorg eller som städare, än som taxichaufförer.

- Genom att göra den här typen av kartläggningar och lyfta fram fakta som visar hur verkligheten ser ut vill Saco lägga grunden för en seriös debatt som leder till ordentliga satsningar som gör att de utrikesfödda akademikerna snabbt kan göra det som de är utbildade för, säger Göran Arrius.

Frågor:
Göran Arrius, ordförande Saco, 070-649 16 62.
Anders Jonsson, presschef Saco, 070-3493572
Josefin Edström, utredare Saco, migration och integration, 08-613 48 20

Kontaktpersoner

Göran Arrius, Ordförande
goran.arrius@saco.se

08-613 48 10