Facket uppmanar riksdagen: Ge regeringen bakläxa!

Om inte utländsk arbetskraft ska utnyttjas, det må gälla thailändska bärplockare eller lettiska skogsarbetare, måste det finnas någon att teckna kollektivavtal med. Därför får inte regeringen längre förhala frågan om att utländska företag som utstationerar arbetstagare i Sverige måste ha en behörig representant på plats.

Publicerad: Onsdag 23 mar 2011

Nyckelord:
Arbetsmarknad,
Internationellt,
Lön & livslön

Om inte utländsk arbetskraft ska utnyttjas, det må gälla thailändska bärplockare eller lettiska skogsarbetare, måste det finnas någon att teckna kollektivavtal med.

Därför får inte regeringen längre förhala frågan om att utländska företag som utstationerar arbetstagare i Sverige måste ha en behörig representant på plats.

Det skriver LO:s ordförande Wanja Lundby- Wedin, TCO:s ordförande Sture Nordh och Sacos ordförande Anna Ekström i ett brev till samtliga riksdagsledamöter.

Riksdagen bör ge regeringen i bakläxa och kräva att den inom kort lämnar ett lagförslag. Såväl Danmark som Finland har lagstiftat om en behörig representant utan att det stridit mot EU-rätten.

I brevet pekar ordföranden för de fackliga centralorganisationerna även på att det måste lagstiftas om en kontaktperson för utländska näringsidkare som kan ta emot delgivningar. Det är en förutsättning för att myndigheterna ska kunna motverka skatte- och miljöbrott.

Brevet överlämnades onsdagen den 23 mars till riksdagsledamöterna.

Frågor:
Johan Hall, pressekretare LO, 070-649 26 06.
Kerstin Olsson, presschef TCO, 070-978 33 83.
Anders Jonsson, presschef Saco, 070-349 35 72.

Ladda ner brevet till riksdagsledamöterna