Federation för företagare

Var tionde medlem i ett Sacoförbund är företagare. Det visar en stor enkät som Saco gjort bland de 23 medlemsförbundens medlemmar

Publicerad: Fredag 16 dec 2011

Nyckelord:
Arbetsmarknad,
Företagande

Att Saco är paraplyorganisation för landets anställda akademiker löntagare är väl känt. Mindre bekant är att ungefär tio procent av de yrkesverksamma medlemmarna i ett Sacoförbund är företagare på heltid eller deltid. Det betyder att Saco har mer än 40 000 företagare i sina led.

Kartläggningen av företagarna inom Saco har gjorts i en enkät med 7 000 svar. Den visar att företagandet breder ut sig på nya områden. Traditionellt har många veterinärer, tandläkare och läkare varit egna företagare. Det blir det allt vanligare att även civilingenjörer och naturvetare blir konsulter och att informatörer startar eget.

Akademikerna blir företagare för att det ger större frihet att styra arbetet och för att få större möjligheter att utvecklas. Många gånger ligger missnöje med utvecklingsmöjligheterna som anställd bakom. Bara en tredjedel har startat eget för att de tror att de ska tjäna mer som företagare. Nästan hälften av företagarna planerar att utöka verksamheten.

Det finns dock hinder som måste undanröjas:

- Det finns betydande svårigheter att starta eget inom den offentligt finansierade delen av ekonomin. Upphandlingsreglerna måste ge även små aktörer en chans att vara med och konkurrera om uppdragen, säger Sacos ordförande Göran Arrius.

Saco välkomnar att akademiker växlar mellan att vara anställda och företagare under yrkeslivet.

- Rörligheten är positiv både för individen och samhället och bidrar till utveckling och tillväxt. Sacos förbund ska finnas där som inspiration, trygghet och stöd under hela karriären, säger Göran Arrius.

Frågor:
Anna Kopparberg, projektledare företagande, Saco, 070-456 60 44
Anders Jonsson, presschef Saco, 070-349 35 72

Kontaktpersoner

Anna Kopparberg, Ansvarig politiska kontakter
anna.kopparberg@saco.se

08-613 48 66