Finansieringen av framtidens välfärd – central fråga på Saco-kongressen

I dag avslutades Sacos kongress. Under två dagar har Sveriges akademiker samlats i Stockholm för att ta beslut om Sacos arbete de kommande fyra åren. Ett av besluten som togs var att arbeta för en översyn av välfärdens finansiering. -          Många av Sacos medlemmar arbetar i välfärdssektorn och ser på nära håll resultatet av det finansieringsgap som finns mellan behov och resurser. Det behövs långsiktiga lösningar för finansieringen, säger Sacos ordförande Göran Arrius.

Publicerad: Fredag 24 nov 2017

Senast uppdaterad: Fredag 24 nov 2017

Några av de viktigaste besluten som Saco-kongressen tog:

  • Finansieringen av framtidens välfärd

-          Välfärdens finansiering och omfattning behöver byggas på blocköverskridande och långsiktiga strategier. Därför har Saco-kongressen beslutat att driva frågan om att det behövs ett parlamentariskt arbete som ser över välfärdens långsiktiga finansiering och åtagande.

  • Föräldrapenningen

-          Saco-kongressen beslutade att fortsätta att arbeta för att föräldrapenningen delas i tre lika delar där vardera föräldern har en tredjedel och den sista delen får disponeras fritt eller överlåtas till annan närstående.

  • En ny vision för Saco

-          Saco beslutade om en ny vision för arbetet de kommande åren:

Vår vision är ett samhälle där utbildning, kunskap och kompetens lönar sig och akademisk profession värderas och respekteras. Ett samhälle utan motsättning mellan yrkeskarriär och god hälsa med balans i livet.”