Förlustaffär utbilda sig till bristyrken

Det lönar sig allt sämre att läsa vidare på högskolan, visar Sacos nya siffror över akademikernas livslöner. Nästan hälften av de undersökta utbildningarna är förlustaffärer, däribland lärar- och socionomutbildningarna. – Det är allvarligt. Ska vi lösa personalbristen i välfärdssektorn måste Sveriges akademiker kunna göra lönekarriär, säger Sacos ordförande Göran Arrius.

Publicerad: Torsdag 20 okt 2016

Senast uppdaterad: Torsdag 20 okt 2016

Nyckelord:
Lön & livslön,
Utbildning & forskning

Saco har sedan 1960-talet analyserat livslönerna för olika högskoleutbildningar och jämfört dem med lönerna för gymnasieutbildade.

Årets analys är den första på fem år och går att ta del via ett digitalt verktyg där det även är möjligt att jämföra sin livslön med andras.

Och situationen har förvärrats de senaste åren.

Andelen olönsamma utbildningar har ökat och nära hälften av de undersökta utbildningarna är numera en ren förlustaffär (se lista nedan). Det handlar bland annat om samhällsbärande grupper som lärare och socionomer där utövarna hade tjänat mer på att börja jobba direkt efter gymnasiet.

− I princip samtliga akademikeryrken med dålig lönsamhet finns i kommuner och landsting. Ska vi klara kompetensförsörjningen i välfärden kan vi inte nedvärdera akademikernas kompetens på det här viset, säger Sacos ordförande Göran Arrius.

I snitt tjänar en akademiker drygt 19 miljoner kronor under ett liv, att jämföra med 16,4 miljoner för en person som gått ett högskoleförberedande program på gymnasiet.

Högst livslöner har läkare, följt av jurister och ekonomer. Och det finns ett tydligt samband mellan hög livslön och stor lönespridning, visar tidigare studier från Saco.

− En sammanpressad lönestruktur är uselt för livslönen. Sveriges akademiker måste kunna göra lönekarriär och få betalt efter ansvarstagande och kompetens, säger Göran Arrius.

Sacos studie över akademikernas livslöner omfattar 37 utbildningsinriktningar. Studien tar hänsyn till faktorer som arbetslöshet, pension och skatter men också till studielån och inkomstbortfall under studietiden. Läs mer om undersökningen här.

Frågor:

Göran Arrius, ordförande Saco: 070-649 16 62 
Thomas Ljunglöf, statistiker och utredare: 0736-33 48 00
Thomas Jartsell, pressansvarig: 0709-18 64 31

Lönsamma utbildningar Livslöneskillnad gymnasieutbildad
   
Läkarutbildning 8,9 mkr
Juristutbildning 7,3 mkr
Ekonomutbildning 7,2 mkr
Civilingenjörsutbildning 5,9 mkr
Systemvetarutbildning 3,7 mkr
Matematiker/Statistiker 3,1 mkr
Tandläkarutbildning 3,1 mkr
Samhällsvetar-Förvaltningsutbildning 2,9 mkr
Apotekarutbildning 2,7 mkr
Veterinärutbildning 2 mkr
Högskoleingenjörsutbildning 1,9 mkr
Journalistutbildning 1,6 mkr
Personalvetarutbildning 1,6 mkr
Arkitektutbildning 1,4 mkr
Agronom-/Hortonomutbildning 1,4 mkr
Fysikerutbildning 1,1 mkr
Psykologutbildning 1,1 mkr
Teologisk utbildning 0,9 mkr
Kemistutbildning 0,2 mkr
Geovetenskaplig utbildning 0 mkr


Olönsamma utbildningar
Livslöneskillnad gymnasieutbildad
   
Förskollärarutbildning -1,8 mkr
Konstnärlig utbildning -1,7 mkr
Tandhygienistutbildning -1,7 mkr
Arbetsterapututbildning -1,6 mkr
Biblioteks- & informationsvetenskaplig utbildning -1,4 mkr
Grundlärare (årskurs 1-6) -1,1 mkr
Fysioterapeututbildning -1 mkr
Biologutbildning -0,9 mkr
Biomedicinsk analytikerutbildning -0,9 mkr
Lärarutbildning, praktiska & estetiska ämnen -0,8 mkr
Socialomsorgsutbildning -0,8 mkr
Humanistisk utbildning -0,7 mkr
Ämneslärare (årskurs 7-9, gymnasiet) -0,5 mkr
Receptarieutbildning -0,5 mkr
Yrkeslärarutbildning -0,4 mkr
Sjuksköterskeutbildning -0,4 mkr
Socionomutbildning -0,2 mkr

Kontaktpersoner

Göran Arrius, Ordförande
goran.arrius@saco.se

08-613 48 10

Thomas Ljunglöf, Statistiker/utredare, livslön
thomas.ljunglof@saco.se

08-613 48 85