Fortsatt medlemsökning i Sacos förbund

Det samlade medlemsantalet i Sacos medlemsförbund fortsätter stadigt att öka. Vid halvårskiftet var ökningen av det totala medlemsantalet 1,3 procent. Antalet yrkesaktiva hade ökat med 1,6 procent jämfört med halvårsskiftet 2014.

Publicerad: Onsdag 26 aug 2015

Senast uppdaterad: Onsdag 26 aug 2015

– Det är glädjande att Sacoförbunden har en stadigt positiv medlemsutveckling. Kombinationen av professions- och fackförbund är uppenbarligen attraktiv vilket ger Sverige en internationellt sett unikt hög organisationsgrad bland akademiker, säger Sacos ordförande Göran Arrius.

Liksom tidigare fortsätter de stora Sacoförbunden att öka. Men även flera mindre förbund som Fysioterapeuterna, Sveriges Arkitekter, Sveriges Psykologförbund och Sveriges Veterinärförbund fortsätter att öka. Sacos minsta förbund, Reservofficerarna, som tappat i medlemsantal de senaste åren visar nu en ökning.  DIK redovisar en kraftig minskning och SRAT en kraftig ökning. Det beror på att Svenska Logopedförbundet gick över från DIK till SRAT den 1 januari 2015.

– Saco kommer att fortsätta att stötta förbunden i deras rekrytering. Det gör vi genom att driva akademikernas frågor i den samhällspolitiska debatten från en tydlig obundet partipolitisk position. Vi arbetar också mycket med att ge förbunden och dess medlemmar stöd och förmåner, exempelvis via stabila inkomstförsäkringar och ett bra underlag vid individuella löneförhandlingar, säger Göran Arrius.

Frågor:
Göran Arrius, ordförande Saco, tel. 070-649 16 62
Anders Jonsson, presschef Saco, tel.070-349 35 72

 

Antal medlemmar per förbund 20150630 Proc. förändring
Akademikerförbundet SSR 65 302 2,6%
Civilekonomerna 41 176 -0,1%
DIK 20 316 -7,2%
Fysioterapeuterna 12 363 1,3%
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter 10 174 1,0%
Jusek 81 987 0,2%
Kyrkans Akademikerförbund 5 032 0,6%
Lärarnas Riksförbund 86 299 -0,1%
Naturvetarna  31 441 1,6%
Officersförbundet 19 133 -0,2%
Saco-förbundet Trafik och Järnväg 3 914 -1,9%
SRAT 15 159 13,2%
Sveriges Arkitekter 12 355 2,8%
Sveriges Farmaceuter 6 630 -1,5%
Sveriges Ingenjörer 142 564 2,4%
Sveriges läkarförbund 47 697 2,2%
Sveriges Psykologförbund 11 125 1,6%
Sveriges Reservofficersförbund 2 008 4,1%
Sveriges Skolledarförbund 7 064 -0,2%
Sveriges Tandläkarförbund 7 537 1,0%
Sveriges universitetslärarförbund 20 246 2,4%
Sveriges Veterinärförbund 3 227 3,2%
SUMMA 652 749 1,3%

 

Antal yrkesverksamma per förbund 20150630 Proc. förändring
Akademikerförbundet SSR 50 669 3,6%
Civilekonomerna 27 677 1,6%
DIK 16 706 -7,8%
Fysioterapeuterna 10 816 3,6%
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter 8 475 1,3%
Jusek 60 804 1,4%
Kyrkans Akademikerförbund 4 070 0,5%
Lärarnas Riksförbund 61 767 0,2%
Naturvetarna 27 734 1,9%
Officersförbundet 13 461 1,3%
Saco-förbundet Trafik och Järnväg 3 364 -2,0%
SRAT 12 741 12,1%
Sveriges Arkitekter 8 321 3,6%
Sveriges Farmaceuter 5 108 -0,2%
Sveriges Ingenjörer 114 051 1,9%
Sveriges läkarförbund 34 391 2,9%
Sveriges Psykologförbund 7 662 3,2%
Sveriges Reservofficersförbund 1 445 4,6%
Sveriges Skolledarförbund 5 254 -1,7%
Sveriges Tandläkarförbund 5 438 -1,4%
Sveriges universitetslärarförbund 17 630 0,6%
Sveriges Veterinärförbund 2 415 2,2%
SUMMA 499 999 1,6%