Goda jobbchanser för akademiker om fem år

De som börjar läsa en högskoleutbildning nu har goda framtidsutsikter på fem års sikt. Trots en ökad arbetslöshet och osäkerhet under pandemin ser arbetsmarknaden ljus ut för många akademiker. Det visar en ny prognos från Saco.

Publicerad: Onsdag 25 nov 2020

Senast uppdaterad: Onsdag 25 nov 2020

Nyckelord:
Arbetsmarknad

- År 2020 har blivit ett svårt år för många, med en unik kris för både individer och samhället. Många har drabbats på olika sätt. Men vår prognos visar att det kommer vara fortsatt viktigt att studera för att få ett jobb som ger många möjligheter och en minskad risk för arbetslöshet, säger Göran Arrius, Sacos ordförande.

Saco ger varje år ut rapporten Framtidsutsikter, en unik prognos av arbetsmarknaden för akademiker fem år framåt i tiden. De som snart påbörjar sina högskolestudier kan alltså redan nu skapa sig en bild av hur jobbmöjligheterna ser ut efter examen.

För den som kan tänka sig en karriär i välfärdssektorn ser det ljust ut. Barnmorskor, socionomer och officerare är några yrkesgrupper som kommer att ha lätt att få jobb i framtiden. Prognosen för dessa yrkesgrupper är också, trots den pågående krisen, relativt säker. De som väljer att läsa till kommunikatör eller hälsovetare kommer däremot att mötas av en hårdare konkurrens om jobben.

Det finns även utbildningar som på fem års sikt har goda framtidsutsikter men där det finns större osäkerheter på grund av pandemin. Det gäller till exempel arkitekter. Arbetslösheten är just nu på rekordnivåer för akademiker och det är ett tufft läge för samtliga grupper, från unga nyutexaminerade till äldre akademiker. Därför behöver regeringen sätta in kraftfulla åtgärder omgående, såsom akademikerpraktik och satsningar på omställning och kompetensutveckling genom hela yrkeslivet. Samtidigt visar statistiken också att det relativt sett är lägre arbetslöshet bland högutbildade.

– Framtiden ser ljus ut för de flesta som nu väljer att påbörja en högskoleutbildning, trots pandemin. Men det är viktigt förblivande studenter att göra ett medvetet val av utbildning och att de väger in de snabba förändringar som just nu sker, både vad gäller digitalisering och exempelvis den gröna omställningen, säger Göran Arrius.

Framtidsutsikter är en prognos av arbetsmarknaden för runt 60 akademikeryrken och bygger på en unik bedömning som Sacoförbunden gör av arbetsmarknadsläget på fem års sikt. Rapporten släpps i samband med Saco Studentmässor, Sveriges största mässa för högre utbildning, som i år är helt digital och äger rum den 24-27 november.

ANNAT DU KANSKE ÄR INTRESSERAD AV