Göran Arrius föreslås som ny ordförande för Saco

En enig valberedning föreslår att Göran Arrius väljs till ny ordförande för Saco på den extra kongress som hålls den 29 augusti.

Publicerad: Fredag 12 aug 2011

Göran Arrius är idag ordförande för Jusek och arbetar inom SEB Trygg Liv med liv- och pensionsförsäkringar. Han sitter sedan tidigare i Sacos styrelse.

Ordföranden i Sacos valberedning Ulrika Edwinson är nöjd med att valberedningen kunnat enas om att föreslå Göran Arrius:

"Göran är en jättebra person. Han har alla förutsättningar att bli en utomordentlig ordförande för hela Saco. Hans erfarenhet från det privata näringslivet är en viktig tillgång samtidigt som Göran har förmågan att lyfta blicken, se en helhet och representera alla akademiker inom federationen. Vi har bara fått positiva omdömen om honom från olika håll."

Göran Arrius är stolt och glad över nomineringen:

"Om jag blir vald ska det bli väldigt roligt att leda den fackliga centralorganisation som stadigt ökar sitt medlemsantal. I de ekonomisk oroliga tider som vi lever i är det viktigt att akademiker anser att de har nytta av att vara medlemmar i ett Sacoförbund."

"Som Sacoordförande vill jag verka för att underlätta rörlighet på arbetsmarknaden, att utbildning ska löna sig och att invandrade akademikers kompetens måste tas till vara bättre än idag."

Valberedningen är också enig om att föreslå att Marie Wedin, ordförande i Sveriges läkarförbund, samt Michael Tjernström, professor i meteorologi och medlem i Naturvetarna, väljs som ledamöter i Sacos styrelse.

Frågor:
Ulrika Edwinson, ordförande Sacos valberedning, 070-790 33 52
Göran Arrius, ordförande Jusek, 070-649 16 62
Anders Jonsson, presschef Saco, 070-349 35 72