Högt förtroende för Saco i anseendemätning

Kantar Sifos årliga undersökning bland Sveriges 35 största organisationer visar att Saco ligger i topp bland fackliga organisationer med anseendeindex 44. Genomsnittet för samtliga organisationer är ett index på 37 enligt undersökningen.

Publicerad: Torsdag 9 maj 2019

Senast uppdaterad: Torsdag 9 maj 2019

- Det här är ett kvitto på att Saco fokuserar på relevanta frågor och att vi är trovärdiga när vi uttalar oss i samhällsdebatten, säger Göran Arrius ordförande Saco.

Saco ökar med tre procentenheter jämfört med föregående år.

- Vi har som strategi att lyfta relevanta frågor som gör skillnad för akademikerna på arbetsmarknaden. Saco har valt att arbeta mer med digitalt påverkansarbete som riktas mot specifika grupper vilket har varit framgångsrikt, säger Göran Arrius ordförande Saco.

 

Om undersökningen:

35 organisationer ingår i undersökningen 2019

Kantar Sifo har använt en onlinepanel för intervjuer med ett representativt urval av boende i Sverige, 18-79 år

I undersökningen gjordes totalt 5 260 intervjuer, vilka gav sammanlagt 21 018 utvärderingar av de berörda organisationerna (en respondent har kunnat utvärdera fler än en organisation)

Intervjuerna genomfördes 5-18 april 2019

Metod: Webbaserad enkät

Analysmodell: TRI*M

Läs mer här: https://www.kantarsifo.se/sites/default/files/reports/documents/kantar_sifo_anseendeindex_organisationer_2019_1.pdf