Integrationen behöver långsiktiga lösningar – inte fler projekt

Det är glädjande att regeringen vill förbättra möjligheterna för invandrade akademiker att komplettera sina högskoleutbildningar. Men det räcker inte. Allt för många insatser för invandrade akademiker saknar långsiktig finansiering. – Vi måste få ett stopp på projektinflationen på integrationsområdet, säger Sacos ordförande Göran Arrius med anledning av dagens debattartikel i Dagens Nyheter.

Publicerad: Onsdag 11 jun 2014

Nyckelord:
Integration

Det är i en debattartikel i Dagens Nyheter som regeringspartierna presenterar sina nya förslag på integrationsområdet. Däribland förbättrade möjligheter för utländska akademiker att komplettera sina högskoleutbildningar.

Saco välkomnar regeringens besked. Det är viktigt att akademiker får möjlighet att komplettera sina utbildningar för att matcha den svenska arbetsmarknadens krav.

Men det räcker inte. De kompletterande utbildningarna är en tillfällig integrationssatsning utan långsiktig finansiering, något som efterfrågats av såväl Riksrevisionen som tidigare Högskoleverket.

- Vi måste få ett stopp på projektinflationen på integrationsområdet. Om vi vill att utländska akademiker ska få kvalificerade arbeten i Sverige måste vi satsa långsiktigt, säger Sacos ordförande Göran Arrius.

De kompletterade utbildningarna som regeringen nu satsar på brottas därutöver med två stora utmaningar. Dels saknar vissa studenter tillräckliga svenskkunskaper för att klara utbildningen, dels når informationen om utbildningarna sällan ut till målgruppen.

- Jag hoppas därför att regeringen nu även ser till att förbättra svenskundervisningen och vägledningen för nyanlända akademiker. Med relativt små medel kan vi korta vägen till kvalificerat arbete för de akademiker som flyttar till Sverige, säger Göran Arrius.

Saco arrangerar ett seminarium i Almedalen den 1 juli om hur vi kan stoppa resursslöseriet med utländska akademikers kompetens. Läs mer om seminariet ”Vad får en akademiker kosta?”.

Frågor:
Göran Arrius, ordförande Saco: 0706-49 16 62
Josefin Edström, integrationspolitisk utredare: 0704-97 23 68
Thomas Jartsell, pressekreterare: 0709-18 64 31

Kontaktpersoner

Göran Arrius, Ordförande
goran.arrius@saco.se

08-613 48 10