Kraftig ökning av psykisk ohälsa bland akademiker

Den psykiska ohälsan har ökat kraftigt på senare år och allra mest har den ökat bland landets högutbildade, visar en ny rapport från Saco. – Det är allvarligt. Vi kan inte acceptera att engagerade och drivna människor går sönder på jobbet, säger Sacos ordförande Göran Arrius.

Publicerad: Onsdag 28 jun 2017

Senast uppdaterad: Onsdag 28 jun 2017

Nyckelord:
Arbetsliv & arbetsmiljö

Att den psykiska ohälsan har ökat kraftigt är känt sedan tidigare. Men fram tills nu har det varit höljt i dunkel hur den drabbar landets högutbildade.

Saco har därför begärt ut och specialgranskat statistik från Försäkringskassan över sjukskrivningarna i Sverige. Siffrorna har sedan brutits ned på utbildningsnivå och resultatet är alarmerande.

Akademiker har den i särklass största ökningen av sjukfrånvaro i samhället, visar rapporten som presenteras på onsdagen. Hälften av alla akademiker som är sjukskrivna är det dessutom på grund av psykisk ohälsa.

− Varje sjukskrivning är ett misslyckande. Vi som samhälle kan inte acceptera att engagerade och drivna människor går sönder på jobbet, säger Sacos ordförande Göran Arrius.

Orsakerna till den psykiska ohälsan är många, men framför allt handlar det om stress. På fem år har antalet kvinnliga akademiker som sjukskrivits på grund av stress tredubblats. Även männen har drabbats hårt, dock i mindre omfattning.

Stressens negativa effekter måste stoppas. Det är dags att krossa myten om de högutbildades priviligierade situation på arbetsmarknaden, säger Göran Arrius.

Fakta: Ohälsa bland akademiker

  • Rapporten bygger på statistik för perioden 1994-2013.
  • Det finns en tydlig koppling mellan utbildningsnivå och ökningstakten av sjukfrånvaron. Ju högre utbildning, desto mer ökar frånvaron. Störst ökning är det för kvinnliga akademiker.
  • Det är fem gånger vanligare för kvinnliga akademiker att drabbas av psykisk ohälsa jämfört med manliga.
  • Stress står för hälften av diagnoserna som är kopplade till psykisk ohälsa hos kvinnliga akademiker. Det är också den diagnos som ökar mest.

Frågor:
Thomas Andrén, välfärdsekonom och rapportförfattare: 070-256 58 33
Thomas Jartsell, pressansvarig Saco: 0709-18 64 31

Kontaktpersoner

Thomas Andrén, Välfärdsekonom
thomas.andren@saco.se

08-613 48 73