Kraftigt ökad arbetslöshet bland unga akademiker

Arbetslösheten bland unga akademiker har ökat med 40 procent under pandemin, visar ny statistik från Saco. Samtidigt kan nyexaminerade studenter inte få a-kassa om de inte får jobb. Saco vill nu att de ska omfattas av arbetslöshetsförsäkringen genom ett nytt examensvillkor.

Publicerad: Onsdag 24 feb 2021

Senast uppdaterad: Onsdag 24 feb 2021

Nyckelord:
Arbetsmarknad

– De som fokuserat på sin utbildning har inte haft möjlighet att kvalificera sig för a-kassa. I första hand vill vi att nyexaminerade ska komma i arbete alternativt få arbetsmarknadsåtgärder. Men om det inte räcker kan en kortare period av a-kassa hjälpa dem ekonomiskt medan de söker jobb, säger Sacos ordförande Göran Arrius.

Arbetslösheten bland akademiker under 30 år ökade från 4 procent 2019 till 5,4 procent mellan 2019 och 2020, visar Sacos nya siffror. I genomsnitt var ca 14 200 personer med minst två års eftergymnasial utbildning under 30 år arbetslösa under 2020. Det är en ökning med 4000 jämfört med 2019. Därutöver finns troligen även ett mörkertal av studenter som på grund av läget på arbetsmarknaden dröjer sig kvar på högskolan. De kanske läser en extra termin, eller börjar ett mastersprogram istället för att nöja sig med en kandidatexamen.

– Det har blivit tuffare för unga, och bakom varje siffra i arbetslöshetsstatistiken finns en ung människa som satsat flera år på akademisk utbildning. Våra prognoser visar att de har goda jobbchanser på fem års sikt. Men på grund av pandemin riskerar de att få allt för svårt att etablera sig inom sitt yrke. Det har vi inte råd med om vi ska ta oss ur krisen. Alla Sveriges akademiker behövs i arbete.

Regeringen och samarbetspartierna har redan kommit överens om förändringar i a-kassans regler och ersättningsnivåer för att möta den påverkan krisen har på individer, företag och samhälle. Men satsningarna gäller inte den som går från studier till arbete. Det innebär bland annat att nyexaminerade måste ta första tillgängliga arbete, som kanske är något helt annat än det de utbildat sig till. Risken är att de därmed blir mindre attraktiva på arbetsmarknaden. Dessutom kan det innebära en ytterligare kompetensbrist om de får svårt att återvända till ett kvalificerat arbete.

Sacos föreslagna examensvillkor i arbetslöshetsförsäkringen ger den nyexaminerade rätt till ersättning med grundbeloppet under 100 ersättningsdagar. Under den här tiden kommer den nyexaminerade att ha möjlighet att begränsa sitt jobbsökande till arbeten som motsvarar den avslutade utbildningen. För att kvalificera sig krävs: 

• Anmäld som arbetssökande på Arbetsförmedlingen.
• Nyligen avslutad examen från högskola eller universitet.
• Studierna ska ha bedrivits på heltid.
• Medlemskap i en a-kassa (studerandemedlem)

– Det här förslaget underlättar matchningen på arbetsmarknaden. Vi bedömer även att fler kommer att gå med i a-kassan vilket stärker arbetslöshetsförsäkringen som helhet. Vi förväntar oss att regeringen och samarbetspartierna lägger fram ett förslag till riksdagen snarast.